DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Tuotteet korkean hygienian työympäristöön

Elintarvikealan toimijoiden on noudatettava erilaisia hygieniaa ja merkintöjä koskevia lakisääteisiä vaatimuksia elintarvikkeiden valmistuksessa ja tuotannossa. Korkeiden hygieniavaatimusten noudattaminen on tärkeää, mutta myös vierasaineita ja jäämiä koskevia kysymyksiä ei saa jättää huomiotta.

DENIOS tarjoaa kattavan tuotevalikoiman elintarvike-, juoma- ja lääketeollisuutta varten. Siihen kuuluvat hyväksi havaitut ratkaisut, joilla varmistetaan vaarallisten aineiden turvallinen käsittely sekä vaarallisten aineiden varastointi lain mukaisesti. Tiukkojen hygieniavaatimusten työympäristöihin suunnattuun valikoimaamme kuuluu myös laaja valikoima työntekijöiden suojaamiseen tarkoitettuja tuotteita. Lisäksi valikoimassamme on monia muita käytännöllisiä tuotteita puhdistukseen ja desinfiointiin, varastointiin, hävittämiseen, kuljetukseen ja tehdaslaitteisiin.

Paras materiaali elintarvike- ja lääketeollisuuden työympäristöön

Elintarvikkeiden tai muiden korkeaa hygieniaa edellyttävien tuotteiden kanssa kosketuksiin joutuessaan ei ole olemassa luotettavampaa materiaalia kuin ruostumaton teräs. Sileä, suojaava ja vakaa kromioksidikerros takaa ruostumattoman teräksen korroosionkestävyyden. Korroosionkestävyys tarkoittaa, että perusmateriaali ei vahingoitu kosketuksissa elintarvikkeiden (esimerkiksi hedelmähappojen) ja muiden ympäristövaikutusten (esimerkiksi hapen ja puhdistusaineiden) kanssa. Toinen hygienian kannalta myönteinen seikka on ruostumattoman teräksen vaikutus elintarvikkeisiin: se ei jätä jälkeensä mitään haitallisia aineita tai hiukkasia eikä siten saastuta tai muuta elintarvikkeita. Lisäksi ruostumatonta terästä olevat pinnat on erittäin helppo puhdistaa, mikä tarkoittaa, että bakteereilla ja mikrobeilla ei ole tarttumapintaa ja hygieniaolosuhteet ovat siten optimaaliset. Tämä tekeekin ruostumattomasta teräksestä ensisijaisen materiaalivalinnan, kun on kyse elintarvike-, lääke- ja juomateollisuuden korkeiden hygieniastandardien varmistamisesta.

DENIOKSELTA löydät laajan valikoiman korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja tuotteita - valuma-altaista hyötyjätteiden lajitteluastioihin.

Vaarallisten aineiden varastointiin hygieniavaatimusten mukaisesti

Elintarvikkeiden, juomien ja lääkkeiden tuotannossa käytetään myös aineita, jotka luokitellaan vaarallisiksi aineiksi niiden aineominaisuuksien vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi väkevien alkoholijuomien valmistuksessa käytettävä palava metanoli sekä helposti syttyvät kasviöljyt tai syövyttävät hedelmähapot. Vaarallisiin aineisiin kuuluvat myös tuotantolaitosten puhdistuksessa käytettävät ympäristölle vaaralliset puhdistusaineet.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut valuma-altaat ovat erityisen hygieenisiä ja soveltuvat lisäksi erinomaisesti erilaisten vaarallisten aineiden varastointiin. Palavien ja vettä saastuttavien aineiden turvallisen varastoinnin lisäksi ruostumattomasta teräksestä valmistetut valuma-altaat arjoavat pitkäaikaisen suojan korroosiota vastaan, kun varastoidaan aggressiivisia nesteitä, kuten erilaisia happoja.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut vaarallisten aineiden säilytyshyllyt mahdollistavat syttyvien nesteiden, aggressiivisten kemikaalien ja kaikkien vesivaaraluokkien aineiden turvallisen ja selkeän varastoinnin. Ne ovat erityisen helppoja puhdistaa ja siten hygieenisiä.

Vaarallisten aineiden kaapit mahdollistavat vaarallisten aineiden turvallisen säilytyksen pienissä astioissa esimerkiksi elintarvikelaboratorioissa.

Kuljettaminen ja annostelu

Kuljetussäiliöiden ja -astioiden on oltava käytännöllisiä ja helppokäyttöisiä. Astioiden ja säiliöiden hygieenisyys on yhtä tärkeää kuin niiden säännöllinen huolto. Lisäksi kuljetus- ja varastointiastioiden on oltava merkittyjä, sillä elintarvikkeita saa kuljettaa vain, jos ne on merkitty asianmukaisesti, jotta niitä ei sekoiteta muihin mahdollisiin vaarallisiin aineisiin. Sitä, miten elintarvikkeet on yleensä merkittävä, säännellään yhtenäisesti kaikkialla EU:ssa. Perusteena on Euroopan elintarviketietoasetus (LMIV) (EU) N:o 1169/2011.

DENIOS-tuotevalikoimasta löydät laajan valikoiman hygienialavoja, tuotelaatikoita sekä pinoamisastioita ja yleiskontteja, jotka soveltuvat optimaalisesti elintarvikkeiden säilytykseen elintarviketurvallisesta polypropeenista valmistetun materiaalin ansiosta. Erityisesti elintarvikkeiden pumppaamiseen tarkoitetuissa sähköpumpuissamme on elintarviketurvalliset liitännät ja laadultaan korkeatasoiset pinnat. Valikoimassamme on myös erilaisia kuljetuskärryjä ja -laatikoita valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden sisäisiin kuljetustarpeisiin.

i

Mitä tarkoitetaan elintarviketurvallisuudella?

Elintarviketurvallinen pakkausmateriaali voi olla suorassa kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa ilman terveysongelmia. Materiaali ei myöskään vaikuta ruoan hajuun tai makuun.

Puhdistus- ja desinfiointituotteet

Missä tahansa elintarvikkeita käsitelläänkin, hygienisyys on välttämätön lähtökohta. Puhdistus- ja desinfiointitoimenpiteet ovat selkeästi säädeltyjä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Jokaisella elintarviketeollisuuden yrityksellä on velvollisuus suojella elintarvikkeita ja siten myös kuluttajien terveyttä asianmukaisen hygienian avulla. Tilojen, laitteistojen ja laitteiden ammattimainen puhdistus ja desinfiointi on perusedellytys mikrobiologisten säännösten noudattamiselle.

Valikoimastamme löydät erilaisia elintarvikekestäviä puhdistusliinoja, jotka vankan repäisykestävyytensä ansiosta soveltuvat erinomaisesti pintojen sekä koneiden ja laitteiden puhdistukseen. FALCON-spray- ja kostutuskannuja voidaan käyttää pintojen tai puhdistusliinojen kostuttamiseen desinfiointi- tai puhdistusaineella. Erittäin imukykyiset DENSORB-imeytystuotteet ovat paras valinta nestevuotojen turvalliseen puhdistamiseen.

i

Puhdistus ja desinfiointi ovat kaksi eri prosessia. DIN 10516 -standardin mukaan nämä kaksi termiä erotetaan toisistaan seuraavasti:

Puhdistus: Likaantumisen (= kaikki ei-toivotut aineet, mukaan lukien tuotejäämät, mikro-organismit sekä pesu- ja desinfiointiainejäämät) poistaminen.

Desinfiointi: Kemialliset ja fysikaaliset prosessit mikro-organismien tuhoamiseksi tasolle, joka ei ole terveydelle haitallinen eikä vaikuta elintarvikkeiden laatuun.

Tutkimus, kehittäminen ja tuotanto

Elintarvikkeet on tarkastettava ja testattava äärimmäisen tarkasti ennen niiden syöttämistä jatkotuotantoprosessiin. Tutkimus- ja kehitystyössä otetaan ja testataan näytteitä tuotteiden laadun varmistamiseksi.

Kuivaus- ja lämpökaapit, jotka saavutetaan alhaisen lämpösäteilyn ja lämmitysjärjestelmän lämpötilatarkkuuden ansiosta, täyttävät tarkasti näytteiden kuivauksen tai lämpimän varastoinnin vaatimukset jopa 300 °C:n lämpötila-alueella. Toinen plussa hygieniaturvallisuuden kannalta: pöpöt ja bakteerit kuolevat tehokkaasti korkean lämpötilakuorman vaikutuksesta.

Elintarviketuotannossa lämpökontit soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi elintarvikkeiden viskositeetin alentamiseen ja pumpattavaksi tekemiseen. Tätä tarkoitusta varten tynnyrit ja/tai IBC-astiat, joissa on lämmitettävää ainetta, voidaan asettaa kuumennuskammioon lämmittämään sitä. Tarjoamme yksilöllisiä ratkaisuja kysyntää vastaavaa kapasiteettia ja käytettävissä olevan tilan optimaalista käyttöä varten.

Lämpökontit raaka-aineiden prosessointiin

Lämpökontti WK 114-1-K
9 versiota saatavilla
Hinta pyynnöstä
Lämpökontti WK 214-2-K
9 versiota saatavilla
Hinta pyynnöstä
Lämpökontti WK 514-2-K
9 versiota saatavilla
Hinta pyynnöstä

Tuotteet turvalliseen työskentelyyn

Elintarviketeollisuudessa elintarviketurvallisuuden lisäksi merkitystä on luonnollisesti myös työntekijöiden työterveydellä ja -turvallisuudella. Sillä vain jos työntekijät työskentelevät itseturvallisesti, he voivat myös varmistaa korkealaatuisen lopputuotteen.

DENIOKSELTA löydät laajan valikoiman myös elintarvike- ja lääkealan työympäristöön soveltuvia työturvallisuustuotteita. Henkilösuojain-valikoimastamme löydät kaiken tarpeellisen niin käsien, silmien, kuulon kuin myös hengityksen suojaamiseen. Hätäensiapuun tarjoamme erilaisia versioita hätäsuihkuista (siirrettäviä ja kiinteitä), silmähuuhdepulloja, laastariannostelijoita ja ensiapupakkauksia. Työpistematot lisäävät seisomisen mukavuutta, vähentävät väsymystä ja pysyvät kuivina, puhtaina sekä liukumattomina. Valikoimastamme löydät myös metallipaljastimella havaittavasta muovista valmistettuja turvaveitsiä (Martor-turvaveitset), jotka estävät vieraiden esineiden pääsyn koneisiin tai valmiisin tuotteisiin, mikä on erityisen tärkeää esimerkiksi elintarvikealan työympäristössä. Vankat työpöydät ja vapaasti seisovat työpisteet tarjoavat parhaan mahdollisen suojan ihmisille ja tiloille kiinteiden aineiden, pölyjen (raaka-aineet, mausteet, aromit, jauheet) ja nesteiden (höyryineen) siirto-, täyttö-, punnitus- ja näytteenottoprosessin aikana.

Lääke- ja elintarvikejätteen hävittäminen

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi jätteiden hävittämisessä olisi otettava huomioon joitakin seikkoja. Esimerkiksi syntyvät jätteet olisi lajiteltava asianmukaisesti. Eri jätelajien säiliöt olisi merkittävä siten, että sekaannuksilta vältytään. Lisäksi jäteastiat on varustettava tiiviillä kannella, jotta neste ei pääse vuotamaan ulos. Näitä astioita käytetään jäännösnesteiden ja muiden jätteiden keräämiseen sekä myöhempään hävittämiseen. Elintarvikekelpoisuus ei siis ole enää tarpeen.

ASF- ja ASP-säiliöitämme käytetään nesteiden turvalliseen keräämiseen ennen niiden viemistä jätteiden jatkokäsittelyyn. Ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa jäteastioissa on eri tilavuudet, joten suuretkin jätemäärät voidaan hävittää asianmukaisesti.

Varusteet tuotanto- ja varastotiloihin

Turvallisuus ei ole tärkeää vain tuotantoprosessien kohdalla vaan luonnollisesti myös tuotanto- ja varastotiloissa työskentelevien henkilöiden päivittäisessä työarjessa, jossa voi sattua kaikenlaista. Esimerkiksi trukilla liikkuminen ahtaissa tiloissa voi johtaa kalliisiin törmäysvahinkoihin. Vaaratilanteita voi syntyä myös esimerkiksi kun uusi työntekijä tai vierailija poikkeaa turvallisilta kulkureiteiltä, jotka ovat jo selkärangassa pidempään ko. ympäristössä työskennelleillä.

Oikeanlaisella törmäyssuojilla turvaat esimerkiksi varastohyllysi tehokkaasti törmäyksiltä. Samalla minimoit työtapaturmariskin. Käytä lattiamerkintöjä ja rajausnauhoja pitämään työntekijät ja vierailijat turvallisilla kulkureiteillä. Myös selkeät ja riittävät opasteet lisäävät työturvallisuutta.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Muut julkaisut

Tuotevalikoima

Turvallisempi vuosi 2023 - DENIOS-tuoteuutuudet

Olemme lisänneet valikoimaamme monia mielenkiintoisia ja kaivattuja uutuus tuotteita, jotka auttavat sinua tekemään työympäristöstäsi turvallisemman niin ihmisille kuin myös luonnolle. Tutustu nyt vuoden 2023 DENIOS-uutuuksiin.

Lue lisää
Opas

10 vinkkiä kemikaalikaapin ostajalle

Mitä tulee ottaa huomioon valittaessa kemikaalikaappia? Lue parhaat vinkit asiantuntijoiltamme ja löydä turvallinen kemikaalikaappi omaan käyttötarkoitukseesi.

Lue lisää
FAQ

Yleisimmät kysymykset IBC-konteista

Nykyään IBC-kontti on yksi yleisimmin käytetyistä pakkauksista teollisuudessa ja kaupassa. Uudessa oppaassa asiantuntijamme vastaavat yleisimpiin IBC-kontteja koskeviin kysymyksiin joita meille on esitetty.

Lue lisää
Artikkeli

Hätäsuihkujen tarkastaminen ja huolto

Hätä- ja silmäsuihkut ovat tärkeä ensiapuväline. Testaamalla ja huoltamalla ne laadukkaasti pidät ne toimintakuntoisena ja estätä lisävahingot. Kokosimme paketin tarkastamiseen liittyvistä asioista.

Lue lisää
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.