DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Tietosuoja

Kiitämme verkkokauppaamme kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta. Yksityisyytesi suojaaminen on meille tärkeää. Alla annamme sinulle yksityiskohtaista tietoa siitä, miten henkilötietojasi käsitellään yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) pykälän 13 mukaan. Jos sinulla on tätä tietosuojailmoitusta koskevia kysymyksiä tai huomautuksia, voit koska tahansa ottaa yhteyttä tietosuojavaltuutettuumme privacy@denios.com tai kääntyä tietojen käsittelystä vastaavien henkilöiden puoleen alla olevilla tiedoilla

DENIOS Oy

Kavallinmäki 15 A

02710 Espoo

Puhelin: 020 735 4960

Faksi: 020 735 4969

Sähköposti: myynti@denios.fi

Henkilötietojesi käsittely jakautuu kahteen luokkaan:

1. Sopimuksen täytäntöönpano- ja mainostarkoitukset, kuten esimerkiksi uutiskirjeet tai mainoskirjeet, joiden lähettämiseksi käsittelemme kaikkia tarpeellisia tietoja. Ulkoiset palveluntarjoajat, jotka osallistuvat sopimuksen täytäntöönpanoon, kuten esim. logistiikkayritykset tai maksupalveluntarjoajat, saavat tietojasi vain kulloinkin tarvittavassa laajuudessa.

2. Kun avaat verkkosivustomme, päätelaitteesi ja palvelimemme välillä siirretään automaattisesti erilaisia tietoja, jotka voivat olla myös henkilötietoja. Käytämme näin kerättyä tietoa mm. verkkosivustomme optimoimiseen tai näyttääksemme mainoksia päätelaitteesi selaimella.

Tässä luvussa annamme sinulle lisätietoa tarkoituksista, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, käsittelyn oikeudellisesta perustasta, omista ja kolmansien osapuolien oikeudellisista eduista ja vastaanottajaluokista.

Sopimuksen täytäntöönpanon ja asiakastilin avaamisen edellyttämä tietojen kerääminen ja käyttö

Me käsittelemme henkilötietojasi sopimuksen täytäntöönpanon ja asiakastilin avaamisen yhteydessä, jos tilauksesi, yhteydenottosi (esim. yhteydenottolomakkeen tai sähköpostin avulla) tai asiakastilin avaamisen yhteydessä ilmoitat hyväksyväsi niiden keräämisen ja käytön. Mitä tietoja kerätään, selviää kulloisestakin syöttölomakkeesta.

Ne ovat ensisijaisesti seuraavia tietoja:

 • etunimi, sukunimi

 • laskutus- ja toimitusosoite

 • sähköpostiosoite

 • laskutus- ja maksutiedot

 • syntymäaika, tarvittaessa

 • puhelinnumero, tarvittaessa.

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle sopimuksen täytäntöönpanoa varten on GDPR, pykälä 6, kappale 1, kirjain b. Jotta voimme käyttää sähköpostiosoitettasi, lähetämme sinulle GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen c perusteella vahvistussähköpostin. Mikäli emme käytä yhteystietojasi mainostarkoituksiin, saamme säilyttää sopimuksen täytäntöönpanoa varten keräämiämme tietoja laillisen tai mahdollisen sopimukseen perustuvan takuuajan umpeutumiseen asti. Tämän ajanjakson umpeuduttua säilytämme kauppa- ja vero-oikeuden velvoittamina tarpeelliset tiedot sopimussuhteesta lain määräämän ajanjakson mukaisesti. Tänä ajanjaksona (tavallisesti kymmenen vuotta sopimuksen solmimisesta) tietoja käsittelee uudelleen ainoastaan taloushallinto tarkistustapauksissa.

Asiakastilin luominen on vapaaehtoista ja se perustuu hyväksyntääsi GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1 kirjaimen a mukaisesti. Voit koska tahansa katsoa asiakastililtäsi tallennettuja tietoja ja muuttaa niitä.

Kauppasopimuksen täytäntöönpanoa varten on lisäksi käsiteltävä seuraavia tietoja:

Tietojen luovuttaminen sopimuksen täytäntöönpanoa varten, henkilöllisyyden ja luottokelpoisuuden selvittäminen

Sopimuksen täytäntöönpanoa varten välitämme sähköpostiosoitteesi ja tarvittaessa puhelinnumerosi käyttämällemme logistiikkayritykselle siinä laajuudessa, kuin se on välttämätöntä tilattujen tavaroiden toimittamisessa. Maksujen käsittelemiseksi luovutamme siihen tarvittavat maksutiedot maksuista vastaavalle luottolaitokselle ja tarvittaessa käyttämällemme maksupalveluntarjoajalle tai tilausprosessisi yhteydessä ilmoittamallesi maksupalvelulle.

Mikäli tarpeellista, tarkastamme henkilöllisyytesi GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen b oikeusperustan mukaisesti palveluntarjoajien tietoja hyödyntäen. Oikeus tähän perustuu henkilöllisyytesi suojaamiseen ja sellaisten petosyritysten välttämiseen, joista joudumme vastaamaan. Tosiasiallinen kyselymme ja sen tulos tallennetaan asiakastilillesi tai vierastilillesi sopimussuhteen keston ajaksi.

Luottokelpoisuuden selvittäminen

Mikäli toimituksemme toteutetaan ennen maksua, esim. laskulla ostettaessa, pidätämme itsellemme oikeuden oikeudellisten etujemme suojaamiseksi hankkia henkilöllisyys- ja luottokelpoisuustietoja alalle erikoistuneelta palveluyritykseltä (luottolaitokset). Tässä yhteydessä välitämme luottokelpoisuuden tarkistamiseksi tarvittavat henkilötietosi seuraavalle yritykselle:

Bisnode Finland Oy

Kumpulantie 3

00520 Helsinki

Luottokelpoisuuden selvitystiedot voivat sisältää todennäköisyysarvoja (score-arvoja), jotka lasketaan tunnustetuilla tieteellisillä matemaattis-tilastollisilla menetelmillä ja joiden laskennassa käytetään muun muassa osoitetietoja. Saamiamme tilastollisia tietoja maksujen laiminlyönnin todennäköisyydestä käytämme sopimussuhteen perustamista, täytäntöönpanoa tai lopettamista koskevissa päätösharkinnoissa. Suojattavat etusi otetaan laillisten määräysten mukaisesti huomioon.

Näiden tiedonsiirtojen oikeudelliset perusteet ovat GDPR:n pykälä 6, kappale 1, kirjain b ja pykälä 6, kappale 1, kirjain f. Tietoja saa välittää näiden määräysten perusteella vain, jos ne ovat tarpeellisia yrityksemme ja kolmansien osapuolien oikeudellisten etujen turvaamiseksi, eivätkä ohita asianomaisten henkilöiden, jotka vaativat henkilötietojen suojaamista, perusoikeuksia ja perusvapauksia koskevia etuja.

Tietojen käsittely mainostarkoituksissa

GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen f perusteella vastuuhenkilöllä on oikeudellinen etu käsitellä tietoja mainostarkoituksissa. Mainostarkoituksiin käytettävien henkilötietojen tallentamisen kesto määritellään sen perusteella, onko tallennus mainonnan yhteydenotoille välttämätön. Me noudatamme periaatetta, että poistamme tiedot viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, kun niillä ei ole enää ollut mitään mainonnallista käyttöä.

Omat mainostarkoitukset ja kolmansien osapuolien mainostarkoitukset

Jos olet solminut kanssamme sopimuksen tai sallinut mainosmateriaalin lähettämisen, kirjaamme sinut joko kanta-asiakkaaksi tai kiinnostuneeksi. Näissä tapauksissa käsittelemme postiosoitetietojasi lähettääksemme sinulle postin kautta tietoa uusista tuotteista ja palveluista. Pidätämme oikeuden, oikeudellisten etujemme puitteissa, välittää postiosoitetietosi huolellisesti valitsemillemme sopimuskumppaneille, jotka edustavat postimyyntiliikkeitä, telealan yrityksiä ja samankaltaisten tuotteiden tarjoajia, jotta myöskin he voivat välittää sinulle tietoa tuotteistaan.

Mielenkiintoon perustuva mainonta

Jotta saat vain sellaista mainostietoa, jonka oletamme kiinnostavan sinua, luokittelemme ja täydennämme asiakasprofiiliasi lisätiedoilla. Tähän käytetään sekä tilastollisia tietoja että myös henkilöäsi koskevia tietoja (esim. asiakasprofiilisi perustietoja). Tarkoituksena on lähettää sinulle vain todellisia tai oletettavia tarpeitasi vastaavia mainoksia ja siten olla rasittamatta sinua tarpeettomalla mainonnalla.

Vastustamisoikeus

Voit kieltää tietojen tulevan käsittelyn yllä mainittuihin tarkoituksiin milloin tahansa maksutta kullakin tiedonsiirtokanavalla erikseen. Tähän riittää sähköpostin tai kirjeen lähettäminen postitse kohdassa 2. mainituilla yhteystiedoilla.

Mikäli kiellät tietojesi käsittelyn, kyseinen yhteysosoite estetään mainostietojen tulevassa käsittelyssä. Haluamme huomauttaa, että poikkeustapauksissa voit saada myös kieltosi jälkeen satunnaisesti lähetettyä mainosmateriaalia. Se määräytyy teknisesti mainosten valmisteluajasta eikä se tarkoita sitä, ettemme olisi ottaneet huomioon kieltoasi.

Tietojen käsittely sähköpostiuutiskirjeiden tilauksen yhteydessä

Jos ilmoittaudut Double-Opt-In-periaatteella uutiskirjeidemme tilaajaksi, käytämme siinä yhteydessä tarvittavia tai erikseen ilmoittamiasi tietoja, jotta voimme säännöllisesti lähettää sinulle sähköpostiuutiskirjeet. Double-Opt-In-periaatteella lähetämme sinulle vahvistuslinkin, kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi rekisteröitymisruutuun. Vahvistuslinkkiä napsauttamalla sähköpostiosoitteesi otetaan sähköpostien jakeluluetteloomme. Käsittelemme sähköpostiosoitettasi hyväksyntäsi jälkeen GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen a mukaisesti. Voit peruuttaa hyväksyntäsi koska tahansa. Uutiskirjeiden peruuttaminen on aina mahdollista joko lähettämällä viesti julkaisijatiedoissa annettuun yhteysosoitteeseen tai jokaisen uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Tietojen käyttö sähköpostimainontaan ilman uutiskirjeiden tilaamista ja vastustamisoikeutesi

Kun saamme sähköpostiosoitteesi jonkin tuotteen tai palvelun ostamisen yhteydessä etkä ole kieltänyt sähköpostisoitteesi käyttämistä, pidätämme oikeuden lähettää sinulle sähköpostitse oikeudellisten etujemme puitteissa säännöllisesti tarjouksia ostamaasi tuotetta muistuttavista muista valikoimamme tuotteista. Käsittelemme sähköpostiosoitettasi tällöin GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen f mukaisesti. Voit kieltää tämän sähköpostisoitteesi käytön milloin tahansa lähettämällä viesti julkaisijatiedoissa annettuihin yhteysosoitteisiin tai uutiskirjeen lopussa olevan linkin kautta.

Uutiskirje-seuranta

Analysoimme uutiskirjeidemme lukijoiden käyttäytymistä. Kerättyä dataa hyödynnetään yksilöllisempien ja paremmin vastaanottajan kiinnostuksenkohteita vastaavien uutiskirjeiden luomiseen. Kun luet uutiskirjettä, seuraamme mitä linkkejä klikkaat, jonka avulla pystymme muodostamaan paremman käsityksen sinua kiinnostavista aiheista sekä tuotteista. Yhdistämme tämän tiedon verkkosivuiltamme kerättävään käyttäjätietoon. Edellä kuvatun tietojenkäsittelyn tarkoituksena on parantaa sekä optimoida uutiskirjeiden laatua ja sisältöä. Oikeus kerättyjen tietojen edellä kuvattuun käsittelyyn pohjautuu GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan.

Kerättyjen tietojen säilyttämisaika

Uutiskirjeiden seurannalla kerätyt tiedot anonymisoidaan uutiskirjeen tilaajan peruuttaessa uutiskirjetilauksen tai ilmaistessa muuten tahtonsa em. tietojen anonymisointiin. Rekisteröitymisvaiheessa kerätyt tiedot (sähköpostiosoite sekä vapaaehtoiset tiedot) poistetaan uutiskirjeen vastaanottajalistalta kun uutiskirjetilaus peruutetaan.

Internet-teknologiat

Evästeiden käyttö

Jotta voimme tehdä verkkosivustokäynnit houkutteleviksi ja mahdollistaa määrättyjen toimintojen käytön, käytämme eri sivuilla niin sanottuja evästeitä. Mikäli näihin evästeisiin liittyen käsitellään henkilötietoja, käyttö perustuu GDPR:n pykälään 6, kappaleeseen 1, kirjaimeen f. Yllämainitun asetuksen perusteella meillä on oikeus tähän verkkosivujemme optimoimiseksi. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan päätelaitteellesi. Muutamat käyttämistämme evästeistä poistetaan selainistunnon päätyttyä, silloin kun suljet selaimesi (nämä ovat ns. istuntoevästeitä). Muut evästeet jäävät päätelaitteellesi ja ne mahdollistavat selaimesi tunnistamisen seuraavan sivustolla käynnin yhteydessä (pysyvät evästeet). Voit tehdä selaimeesi sellaiset asetukset, että sinulle ilmoitetaan evästeiden käytöstä, ja voit päättää tapauskohtaisesti niiden vastaanottamisesta tai kieltäytyä määrätyissä tapauksissa vastaanottamasta evästeitä tai kieltäytyä kokonaan niiden vastaanottamisesta. Jos et hyväksy lainkaan evästeitä, se voi vaikuttaa verkkosivustomme toimintoihin.

Jos kiellät niiden keräämisen ja tallentamisen, päätelaitteellesi tallennetaan Opt-Out-eväste. Jos poistat evästeesi, sinun on napsautettava linkkiä uudelleen.

Avaa evästeasetukset

Google Analytics

Sivustomme jatkuvaa ja tarpeiden mukaista suunnittelua ja optimointia varten käytämme kävijäseurantapalvelun Google Inc. Google Analytics -ohjelmaa ("Google") GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen f mukaisesti. Tässä yhteydessä käyttäjäprofiilit kohdistetaan pseudonyymisti käyttäjiin ja käytetään evästeitä. Evästeistä saadut tiedot, jotka koskevat tämän verkkosivuston käyttöäsi, kuten

 • selaintyyppi/-versio

 • käytetty käyttöjärjestelmä

 • referrer-URL (sivu, jonka kautta sivustolle on tultu)

 • käyttämäsi tietokoneen osoite (IP-osoite)

 • käyntipäivämäärä,

lähetetään Googlen USA:ssa olevalle palvelimelle ja tallennetaan sinne. Tietoja käytetään verkkosivuston käytön analysoinnissa, jotta voidaan laatia raportteja verkkosivustokäynneistä ja verkkosivustojen ja Internet-käyttöön liittyvistä palveluista markkinatutkimuksen käyttöön ja tämän verkkosivuston tarkoituksenmukaiseen suunnitteluun. Näitä tietoja voidaan myös välittää kolmansille osapuolille, mikäli laki siihen velvoittaa, tai kolmannet osapuolet käsittelevät niitä toimeksiannosta. Missään tapauksessa IP-osoitettasi ei saateta yhteyteen muiden Googlen tietojen kanssa. IP-osoitteet tallennetaan anonyymeinä siten, että niiden kohdentaminen ei ole mahdollista (niin sanottu IP-peittäminen).

Voit estää evästeiden asettamisen selainohjelman vastaavalla asetuksella. Haluamme kuitenkin huomauttaa, että tällöin et ehkä voi käyttää näiden verkkosivujen toimintoja koko laajuudessaan. Tämän lisäksi voit estää evästeiden tuottamien tietojen ja verkkosivuston käyttöäsi koskevien tietojen keräämisen (sis. IP-osoitteesi) ja niiden käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla tämän selaimen lisäosan. Vaihtoehtona selaimen lisäosan asentamiselle voit, erityisesti mobiilien päätelaitteiden selaimissa, estää Google Analyticsin tietojen keruun napsauttamalla tätä linkkiä:

Poista seuranta käytöstä

Tällöin asetetaan Opt-Out-eväste, joka estää tietojesi tulevan keräämisen verkkosivustolla käyntisi yhteydessä. Opt-Out-eväste koskee vain tätä selainta ja vain omaa verkkosivustoamme ja se tallennetaan laitteeseesi. Jos poistat evästeet selaimeltasi, sinun pitää asettaa Opt-Out-eväste uudelleen. Lisätietoa Google Analyticsiin liittyvästä tietosuojasta saat Google Analytics-verkkosivuilta.

Encondan käyttö verkkoanalyysissä

Enconda GmbH -yrityksen teknologioiden avulla tällä verkkosivustolla kerätään ja tallennetaan automaattisesti tietoja verkkosivujen analyysia varten. Näiden tietojen avulla luodaan pseudonyymejä käyttäjäprofiileja. Se palvelee oikeudellista etuamme eri osapuolien edut huomioon ottaen pyrkiessämme esittelemään tarjontaamme optimaalisesti. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää evästeitä. Pseudonyymejä käyttäjäprofiileja ei yhdistetä henkilötietoihin ilman erikseen annettavaa, nimenomaista hyväksyntää. Voit koska tahansa kieltää tulevien tietojen keräämisen ja tallentamisen napsauttamalla tätä linkkiä:

Poista seuranta käytöstä

Jos kiellät niiden keräämisen ja tallentamisen, päätelaitteellesi tallennetaan Opt-Out-eväste. Jos poistat evästeesi, sinun on napsautettava linkkiä uudelleen.

WiredMindsin suorittama analyysi

Verkkosivustollamme käytetään WiredMinds GmbH:n (www.wiredminds.de) pikseliteknologiaa sivuston vierailijoiden käyttäytymisen analysointiin. Vierailijan IP-osoitetta käsitellään tässä yhteydessä. Käsittelyä suoritetaan vain yrityksen nimen kaltaisten yritykseen liittyvien tietojen keräilyä varten. Luonnollisten henkilöiden IP-osoitteet on suljettu käsittelyn ulkopuolelle valkolistauksen avulla. IP-osoitteita ei milloinkaan tallenneta LeadLabiin.

Meille on erittäin tärkeää suojella luonnollisten henkilöiden oikeuksia tietojenkäsittelyn aikana. Tietojenkäsittelymme on oikeutettua EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Kerättyjä tietoja ei voi koskaan yhdistää tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön.

WiredMinds GmbH käyttää tietoja luodakseen vierailijoiden käyttäytymiseen pohjautuvia anonymisoituja käyttöprofiileja. Prosessin aikana kerättyjä tietoja ei käytetä yksittäisten vierailijoiden tunnistamiseen.

Oikeus jättäytyä käsittelyn ulkopuolelle (OPT-OUT)

Estä tracking (Opt-out) (Asentaa toiminnollisesti välttämättömän evästeen, jolla varmistetaan pysyvästi, ettei WiredMinds LeadLab seuraa verkkosivustolla kävijöiden käyttäytymistä.)

GOOGLE MAPS

Tämä verkkosivusto käyttää Google Maps API -karttapalvelua karttojen esittämiseen ja automaattiseen täydentämiseen osoitetietojen syöttämisen helpottamiseksi yksilöllistä reittikuvausta varten. Google Maps on Google Inc.:n, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, tarjoama palvelu. Lisätietoja on Google Mapsin tietosuojamääräyksissä.

Googlen reCAPTCHA-palvelua koskeva tietosuojaseloste

Haluamme varmistaa lomakkeiden lähettämiseen liittyvän tietoturvan riittävyyden käyttämällä tietyissä tilanteissa Google Inc.:n reCAPTCHA-palvelua. Sen tarkoituksena on ennen kaikkea erottaa, ovatko tiedot luonnollisen henkilön syöttämiä vai onko kyseessä koneellinen ja automatisoitu tietojenkäsittelyn väärinkäyttö. Palvelu sisältää IP-osoitteen ja tarvittaessa muiden Googlen reCAPTCHA-palvelun edellyttämien tietojen lähetyksen Googlelle. Tähän sovelletaan Google Inc.:n poikkeavia tietosuojamääräyksiä. Lisätietoja Google Inc.:n tietosuojamääräyksistä löydät osoitteesta https://policies.google.com/privacy?hl=fi .

Kohdentaminen

Seuraavaksi esitetyt käyttämämme kohdentamistoimenpiteet toteutetaan GDPR:n pykälän 6, kappaleen 1, kirjaimen f perustalta. Käytettävistä kohdentamistoimenpiteistä voimme taata, että sinulle näytetään päätelaitteillasi vain todellisten tai oletettujen kiinnostuksesi kohteiden mukaisia mainoksia. On meidän molempien etujen mukaista, että emme vaivaa sinua ikävystyttävillä mainoksilla.

On-site-kohdentaminen

Verkkosivustollamme kerätään ja analysoidaan tietoja evästeiden avulla mainontamme optimoimiseksi. Nämä tiedot sisältävät muun muassa tietoa siitä, mistä tuotteistamme olet kiinnostunut. Tietojen kerääminen ja analysointi tapahtuu aina pseudonyymisti, emmekä voi sen perusteella määrittää henkilöllisyyttäsi. Eikä näitä tietoja yhdistetä koskaan henkilötietoihisi. Näihin tietoihin tukeutuen voimme näyttää sinulle sivullamme tarjouksia, jotka ovat kohdistettu erityisesti mielenkiintosi alueille edeltävän käyttäytymisesi perusteella. Tällainen eväste poistetaan 30 päivän kuluttua automaattisesti.

Uudelleen kohdentaminen

Käytämme uudelleen kohdentamisessa Google AdWords-teknologioita. Niiden avulla pystymme laatimaan verkkotarjontamme tarkemmin kiinnostuksesi mukaisesti. Tässä tarkoituksessa asetetaan eväste, jolla kerätään pseudonyymejä käyttäen tietoja kiinnostuksen kohteista. Näiden tietojen perusteella sinulle tullaan näyttämään kumppaniemme verkkosivuilla kiinnostuksesi kohteita vastaavia mainoksia. Mitään välittömiä henkilötietoja ei tallenneta eikä sinuun myöskään yhdistetä mitään henkilötietoja sisältäviä käyttäjäprofiileja. Tämä eväste tallennetaan 30 päivän ajaksi ja sen jälkeen se poistetaan automaattisesti.

Estämisasetus / Opt-Out-mahdollisuus

Muiden kuvattujen estomenetelmien lisäksi voit estää yllä selitetyt kohdentamisteknologiat myös aivan yleisesti vastaavalla selaimesi evästeasetuksella. Sen lisäksi voit ottaa pois käytöstä mielenkiinnon kohteisiin perustuvan mainonnan tästä avattavalla preferenssienhallintaohjelmalla.

Linkit Facebookiin, Google+ -palveluun ja Twitteriin

Näiden linkkien kautta pääset suoraan verkkojulkaisuihimme Facebookissa, Google+ -palvelussa ja Twitterissä.

Tämä toiminto välittää henkilötietojasi vain siinä tapauksessa, että hyväksyt tiedonsiirron painamalla tätä painiketta. Kyseessä ei ole ns. social plugin -toiminto. Tiedonsiirto edellyttää, että otat toiminnon käyttöön tietoisesti itse. Emme pysty vaikuttamaan siihen, mitä tietoja Facebook käsittelee.

YouTube-video-liitännäiset

Tälle verkkosivustolle liitetään ulkopuolisten tarjoajien tarjoamia sisältöjä. Google Inc antaa käyttöön nämä sisällöt ("Tarjoaja").

YouTubea pitää yllä Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

YouTube-videoille, jotka on yhdistetty sivuillemme, on aktivoitu laajennettu tietosuoja-asetus. Se merkitsee, että YouTube ei kerää eikä tallenna mitään tietoa verkkosivuilla kävijöistä, vaikka he katsoisivat videon.

Saat tietoa siitä, mihin tarkoitukseen ja missä laajuudessa tarjoajat keräävät, käsittelevät ja käyttävät tietoja, sekä mitä tähän liittyviä oikeuksia ja asetusmahdollisuuksia sinulla on yksityisyytesi suojaamiseen Googlen tietosuojaohjeista.

Vastaanottajat EU:n ulkopuolella

Otsakkeissa Internet-teknologiat ja sosiaalisen median liitännäiset esitettyjä menettelyjä lukuun ottamatta emme luovuta tietojasi vastaanottajille, joiden toimipaikka on Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Aiemmin mainittujen menettelyjen myötä välitämme tietoa meille seuranta- ja kohdentamisteknologioita tarjoavien toimittajien palvelimille. Nämä palvelimet ovat USA:ssa.

Omat oikeutesi

Vastustamisoikeutesi lisäksi sinulla on kulloistenkin laillisten edellytysten puitteissa seuraavat oikeudet:

 • Oikeus tietojen saantiin koskien tallentamiamme henkilötietoja GDPR:n pykälän 15 perusteella, erityisesti voit saada tietoa käsittelytarkoituksista, henkilötietoluokasta, vastaanottajaluokista, joille tietosi on julkistettu tai julkistetaan, suunnitellusta tallennusajasta, tietojesi alkuperästä, mikäli niitä ei ole saatu sinulta itseltäsi.

 • Oikeus tietojen oikaisuun koskien virheellisiä tietoja tai oikeiden tietojen täydennystä GDPR pykälän 16 mukaan.

 • Oikeus tietojen poistoon koskien tallentamiamme tietoja GDPR:n pykälän 17 mukaan, mikäli ei ole mitään lakisääteisiä säilytysjaksoja tai muita laillisia velvollisuuksia tai oikeuksia kyseisten tietojen edelleen säilyttämiseen.

 • Oikeus tietojen rajoittamiseen koskien tietojesi käsittelyä GDPR:n pykälän 18 mukaan, mikäli kiistät tietojen oikeellisuuden, niiden käsittely ei ole laillista, mutta kiellät niiden poistamisen. Vastaava osapuoli ei enää tarvitse tietojasi, mutta tarvitset niitä itse oikeusvaatimustesi esittämiseen, täytäntöönpanoon tai puolustamiseen tai olet GDPR:n pykälän 21 mukaisesti vastustanut niiden käsittelyä.

 • Oikeus tietojen siirtämiseen GDPR:n pykälän 20 mukaisesti sinulla on oikeus saada valittuja tallentamiamme tietoja tavallisissa, koneella luettavissa muodoissa tai oikeus vaatia tietojen välittämistä toiselle vastuutaholle.

 • Valitusoikeus valvontaviranomaisille. Tavallisesti voit kääntyä tällöin vakinaisen asuinpaikkasi tai työpaikkasi tai yrityksemme kotipaikan valvontaviranomaisen puoleen.

Vastustamisoikeus

GDPR:n pykälän 21, kappaleen 1 edellytysten perusteella voidaan tietojen käsittelyä vastustaa syistä, jotka syntyvät kyseisen henkilön erityistilanteen perusteella.

Yleinen vastustamisoikeus koskee kaikkia tässä tietosuojatiedotteessa kuvattuja käsittelytarkoituksia, joiden käsittelyssä noudatetaan GDPR:n pykälää 6, kappaletta 1, kirjainta f. Tosin kuin vastustamisoikeudessa, joka koskee erityisesti tietojen käsittelyä mainostarkoituksiin, olemme velvollisia GDPR:n mukaan tällaisen yleisen vastustamisen tapauksessa toimimaan sen mukaisesti vain, jos pystyt osoittamaan meille erittäin merkityksellisiä syitä (esim. mahdollinen hengen tai terveyden vaarantuminen). Sen lisäksi on olemassa mahdollisuus kääntyä meistä vastaavan valvontaviranomaisen tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

Tietoturva

Kaikki henkilökohtaisesti välittämäsi tiedot, sisältäen maksutiedot, välitetään yleispätevän ja turvallisen standardin SSL (Secure Socket Layer) kautta. SSL on turvallinen ja toimivaksi todettu standardi, jota käytetään myös verkkopankkitoiminnassa. Tunnistat turvallisen SSL-yhteyden muun muassa http:n liitetystä s-kirjaimesta (siis ...) selaimesi osoitekentässä tai lukkosymbolista selaimesi ala-alueella.

Toteutamme muutoinkin soveltuvia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joiden avulla voimme suojata tallentamamme henkilötietosi väärinkäytöksiltä, osittaiselta tai täydelliseltä tuhoutumiselta ja ulkopuolisten asiattomalta pääsyltä. Parannamme turvallisuustoimenpiteitämme jatkuvasti teknologisen kehityksen myötä.

IoT-palvelut

Erillisen IoT-palveluiden käyttöä koskevan tietosuojakäytännön löydät täältä: https://www.denios.fi/tietosuoja-iot

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Soita meille tai täytä lomake, otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ma ─ Pe klo: 08:00 ─ 16:00