• Yli 10.000 tuotetta varastossa

  • Nopea toimitus

  • 30 päivän palautusoikeus

  • Asiantuntevaa apua

Työturvallisuus

Vaaratilanteiden ehkäisy

Töissä voi sattua kaikenlaista. Pelkästään Saksassa vuonna 2016 tapahtui 877 000 työtapaturmaa. Tämä ei ole ikävää vain tapaturmien uhreille. Onnettomuuksien ja työperäisten sairauksien aiheuttamat seuraamuskustannukset ovat yhtiölle ja myös sosiaalihuollolle huomattavat. Käsitteitä ”työsuojelu” ja ”työturvallisuus” käytetään usein synonyymeina, ja niiden tavoite on myös lopulta sama: sellaisten ennalta ehkäisevien toimenpiteiden, välineiden ja menetelmien kehittäminen, joiden avulla työntekijöitä voidaan suojella työpaikan terveysriskeiltä. Jos hätätilanne kuitenkin syntyy, hätäsuihkut, palosammuttimet ja ensiapusarjat auttavat ongelman nopeassa poistamisessa.

Kokonaisvaltaista työturvallisuutta

Työturvallisuus

Tuottavien yhtiöiden työntekijät altistuvat lukuisille potentiaalisille onnettomuusriskeille. Tämä syntyvät usein arkitilanteissa ja rutiinitoimenpiteiden aikana. Soveltuvat tuotteet auttavat perustavalla tavalla työpaikkojen ennalta ehkäisevässä onnettomuuksilta suojautumisessa. Ihmisiä suojattaessa käsite PSA on tavallinen. Kyseessä ovat henkilönsuojaimet, joita käytetään suoraan kehoa vasten. Näihin kuuluvat muun muassa hengityssuojain, suojakypärä, suojalasit ja kuulosuojaimet. Toinen tärkeä osa vaarallisten aineiden logistiikkaa on sopivat varusteet GGVSE:n (saksalainen vaarallisten aineiden maa- ja merikuljetusta koskeva määräys) ja ADR:n mukaisesti. Vaarallisia aineita kuljetettaessa nämä suojavarusteet on kuljetettava mukana. Näiden suojatoimenpiteiden lisäksi on olemassa joukko tuotteita epäsuoraan työsuojeluun. Tässä yhteydessä on myös mainittava liikennereittien eristäminen esteillä ja törmäyssuojilla tai liikenneturvallisuustuotteet samoin kuin lattiapäällysteet tai ilma- ja imutekniikka.

Turvallisuuden organisointi yrityksissä

Työturvallisuus

Erittäin moninainen työsuojelu- ja työturvallisuusaihepiiri tuo mitä erilaisimpia vaatimuksia ja tehtäviä moderniin yhtiöarkeen. Vaarallisten aineiden vastuuhenkilöt, ympäristönsuojelun vastuuhenkilöt, palosuojauksen ja paloneston asiantuntijat: näihin tehtäviin kelpaavat usein vain kyseiseen tehtävään erikoiskoulutetut henkilöt. Työnantajan etu on, että nämä henkilöt löytyvät pääasiassa työvoimasta. Ammattikoulutusohjelmilla, koulutuksilla ja seminaareille työntekijät saavat välttämättömät pätevyydet täyttääkseen lakisääteiset määräykset tällaisten töiden suorittamiseen. Tähän kuuluvat esimerkiksi

  • työturvallisuuden ammattilaiset
  • turvallisuuden vastuuhenkilöt
  • vaarallisten aineiden vastuuhenkilöt
  • palosuojauksen vastuuhenkilöt