Imeytystarvikkeet


DENSORB® imeytystuotteet


DENSORB-valintaopas

DENSORB-opas

Mikä imeytystuote sopii minulle? Miten käytän imeytystarvikkeita oikein? Ota talteen arvokkaat käytännön vinkit asiantuntijoiltamme ja löydä itsellesi oikeat DENSORB-imeytystuotteet.

Lataa myös ilmainen 10-kohtainen vuodontorjuntasuunnitelma, jonka avulla tarkistat helposti onko työpaikallasi varauduttu öljy- ja kemikaalivuotoihin oikeaoppisesti.

Lue tästä


Varustautunut joka tilanteeseen

Vahinkoihin ja onnettomuuksiin on syytä varautua suunnitelmallisesti jo ennalta arvioimalla mahdolliset riskit sekä hankkimalla tarvittavat varusteet jokaiseen tilanteeseen. Vesistölle ja ympäristölle vaaralliset nesteet samoin kuin erilaiset öljyt ja kemikaalit muodostavat riskin johon on syytä varautua. Nesteitä käsiteltäessä valuu niitä usein maahan esimerkiksi vuotavan astian vuoksi tai koneiden ja laitteistojen huoltotöiden aikana. Kuitenkin myös näiden, usein pienten määrien, pääsy ympäristöön on estettävä, sillä esimerkiksi tippa öljyä saastuttaa pahimmillaan jopa 1000 litraa vettä. Tämä onnistuu helposti oikeilla imeytystuotteilla samalla, kun myös rahaa säästyy.

Mitä ovat imeytystarvikkeet?

Imeytystuotteet imevät valuneet nesteet, sitovat ne sisällensä ja helpottavat näin nesteiden hävittämistä. Klassisia käyttöalueita ovat tuottava teollisuus, palokunnat ja myös katastrofien estäminen. Jos öljyjä, kemikaaleja tai muita vaarallisia aineita pääsee ympäristöön, imeytystuotteiden pitäisi olla lähettyvillä saatavissa. DENIOKSEN DENSORB-valikoima sisältää lukuisia imeytystuotteita, jotka sopivat kaikkiin yllä kuvattuihin tilanteisiin.

Imeytystarvikkeet

Millaisia DENSORB-tuotteita on saatavilla?

DENSORB-tuotteet ovat saatavissa imeytyspuomeina, tyynyinä, arkkeina ja myös riittoisana rullana. Puomit sopivat nesteiden rajaamiseen, tyynyt pystyvät imemään suurempia nestemääriä ja rullat varmistavat taloudellisen ”annostelun”. DENSORB-imeytystarvike muodostuu imukykyisistä erikoiskuiduista, jotka on päällystetty nukkaamattomalla suojakerroksella. Mallista riippuen materiaali pystyy imemään 16 kertaa oman massansa verran nestettä.

Oikean imeytystuotteen valinta?

Sopivien imeytystuotteiden valinta on valikoiman laajuudesta huolimatta suhteellisen helppoa. Jos olet epävarma käyttötarpeesi mukaisen tuotteen valinnasta, ota yhteyttä asiantuntijoihimme. Teollisuuskäyttöön tarjoamme lisäksi valmiiksi koottuja vuodontorjuntapakkauksia, jotka ovat välittömästi käyttövalmiita.

Miten käytetyt imeytystarvikkeet tulisi hävittää?

Kemikaalien ja öljyjen imeytysmateriaalit eivät itsessään aiheuta turvallisuusriskiä. Imeyttäjät omaksuvat kuitenkin imetyn nesteen ominaisuudet. Käytetyt kemikaalien ja öljyn imeytysmateriaalit tulee hävittää lakisäädösten mukaisesti. Tällöin merkittävää on niihin imetty neste. Imeyttäjä, jossa on öljyä, tulee siis hävittää öljyn hävittämistä / jäteöljyn hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti. Tietoja tästä saa vastaavista virastoista (vesiviranomaiset, ympäristövirasto).

Mitä on otettava huomioon imeytystarvikkeiden varastoinnin kohdalla?

Kemikaalien ja öljyn imeytysmateriaaleja tulisi suojata jatkuvalta UV-säteilyltä ja niitä tulisi säilyttää kuivassa. Lämpötilalla ei ole varastoinnissa paljoakaan merkitystä, sillä sulamislämpötila on 170 °C. Mikäli kriteerit täyttyvät, voidaan imeyttäjät varastoida pitkäaikaisesti.

Imeytystarvikkeet