Peroksidikontti mittatilaustyönä

Peroksidikontti

Kaikki paloturvalliset kontit voidaan varustaa peroksidikonteiksi. Niissä on luja ja korroosionkestävä teräsrakenne, syttymätönF90-palosuojaeristys sekä itsesulkeutuvat palosuojaovet ja niillä on alhaisempi omapaino verrattuna betoniin.

  • Yksilöllisen varustelun muut turvallisuusedut, kun vaarallisten aineiden varasto toimii peroksidikonttina:
  • Lämmitys- ja jäähdytystekniikka
  • Sammutustekniikka
  • Lämpötilan valvonta
  • Hälytysjärjestelmät (visuaaliset ja akustiset)
  • Kaasuhälyttimet
  • Teräksinen tai PE-vuorauksella varustettu keräysallas

DENIOKSEN peroksidikontit: Turvallisuusstandardit ja lainmukaisuus

Peroksidikontin valuma-allas on valmistettu teräksestä ja se on varustettu muovisella (PE-vuoraus) tai teräksisellä keräysaltaalla, joka kestää aggressiivisia peroksideja. Peroksidikontit voidaan suunnitella maanjäristyksen kestäviksi korkeimman saksalaisen ja kansainvälisen maanjäristysluokan mukaisesti.

Orgaaniset peroksidit ovat potentiaalisesti vaarallisia, johtuen niiden ominaisuudesta hajota lämpötilan tai katalysaattorin vaikutuksesta. Jotta orgaanisten peroksidien varastoinnin riskit olisivat mahdollisimman pienet, tulee peroksidikontteja rakennettaessa huomioida joukko määräyksiä. Saksassa pätevät esimerkiksi ammattiliiton orgaanisia peroksideja koskeva määräys, Saksan räjähdysaineita koskeva asetus (2. SprengV), räjähdysainevarastoja koskeva määräys (SprengLR 300) ja Saksan vesitalouslaki (WHG) yhdessä vastaavien lupaviranomaisten määräysten ja vaatimusten kanssa.


Turvallisin varastointi: Hallittu lämpötila

SADT (self-accelerating decomposition temperature) on lämpötila, jonka ylittyessä vaarana on peroksidien itsekiihtyvä hajoaminen. Varastoitavan tavaran lämpötilan tulee olla vähintään 10 °C alhaisempi kuin SADT-arvo. Jotta voidaan taata peroksidien tasaiselle lämpötilalle asetetut laatuvaatimukset ja turvallisuuskriteerit, tulee ottaa huomioon F90-palosuojauksen lisäksi myös hyvä lämpöeristys.

DENIOS tarjoaa käyttöösi kaikki palosuojatut varastokontit erikoisvarusteltuina peroksidikontteina, jotka takaavat erinomaisen F90-eristyksen mineraalivillaisten paneelien avulla (rakennusaineluokka A). Koneellinen ilmanvaihto estää räjähdysherkkien ilmakaasuseosten kerääntymisen. Integroitu ilmastointilaite ylläpitää vaadittua lämpötilaa. Kaikki sähköiset laitteet ovat EX-suojattuja ja niillä on CE-merkintä.