Lämpökontti ja lämpökaappi

Lämmitystehon ja ilmansiirtotehon optimaalinen säätö takaa tasaisen lämpötilan. Valitse tarpeen mukaan lämpökontti, jonka kapasiteetti on enintään 48 tynnyriä à 200 litraa tai 12 IBC-säiliötä, tai kompakti lämpökaappi varastoitavien aineiden pienten määrien termiseen käsittelyyn.

 

 • lämpökontti tai -kaappi soveltuu sisä- ja ulkovarastointiin
 • vankka teräsrunkorakenne
 • lämmitys kyllästetyllä höyryllä, sähköllä, lämmönsiirtoöljyllä tai kuumalla vedellä
 • soveltuu myös vaarallisten aineiden lämpötilasäädellyksi varastoksi
 • valittavissa maalattu tai sinkitty pinta, ruostumaton teräs, GMP-yhteensopiva tai täysin yksilöllinen toiveiden mukaa

 

 

Lämmitä, sulata tai jäähdytä – tehokkaasti tarpeidesi mukaan

Lämpötilaherkkien aineiden valmistus ja käyttöä varten muokkaaminen on merkittävässä roolissa kemian-, farmasia-, elintarvike- ja tekstiiliteollisuudessa. Tällöin voidaan käyttää DENIOS-lämpökaappeja tai -kontteja.

Käytettyjen aineiden ominaisuudet vaihtelevat kuitenkin huomattavasti toisistaan kuten vaihtelevat myös eri valmistusvaiheiden prosessiominaisuudet.

Tästä johtuen lämpökaapeille sekä -konteille asetetut vaatimukset ovat laajoja. Lisäksi automatisaation taso kasvaa ja tuottavuudelle asetetaan korkeampia vaatimuksia. Nämä vaativat lämpökaappien parempaa integrointia tuotantoprosessiin ja onnistuneen synkronoinnin prosessin oheislaitteiden kanssa. Varastointiparametrit lämpötilan vakaus ja kuumennusnopeus toimivat samalla tasolla.


Soveltuvuus:
Syövyttävä
Hapettava
Syttyvä
Haitallinen / ärsyttävä
Vakava terveysvaara
Välittömästi myrkyllinen
Ympäristölle vaarallinen

Kuvia lämpökonteista

Yksilöllisten projektien toteutus

Konsultointi
Konsultointi
Suunnittelu / toteutus
Suunnittelu / toteutus
Valmistus
Valmistus
Asennus / käyttöönotto
Asennus / käyttöönotto
Huolto / varaosat
Huolto / varaosat

Hyödyllistä tietoa lämpökonteista

DENIOS on jo yli 30 vuoden ajan erikoistunut standardoitujen mutta myös yksilöllisten ratkaisujen toteuttamiseen termotekniikan alalla. Asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja erinomaista laatua:

 • lämmitettävät kaapit
 • lämpökaapit
 • lämmitystekniikka yksittäisille astioille
 • yksilölliset ratkaisut
 • jäähdytys- ja ilmastointitekniikka
 • jäähdytys- ja ilmastointikaapit
 • jäähdytys- ja ilmastointikontit

 

Vakiolämpötila

Kaikkien lämpökaappiemme edellytys on varmistetun lämpötason pitäminen vakiona ja turvallisena myös ulko-olosuhteiden ollessa heilahtelevia. Säätelyjärjestelmien yhdistäminen korkeaan säädettävyyteen yhdessä tehokkaiden jäähdytys-, ilmastointi- ja lämmitysjärjestelmien kanssa takaa maksimaalisen luotettavuuden ja tasaisen lämpötilajakauman järjestelmässä.

Käyttökustannukset

DENIOKSEN käyttötilannekohtainen tekninen suunnittelu lähtee suoraan asiakkaan tarpeista. Lämpökaapit, joka on toteutettu tästä lähtökohdasta, on määritelty oikein ja alentaa käyttökustannuksia. DENIOKSEN laatuvaatimus huolehtii korkeasta käyttöasteesta. Loppukäytössä tämä on suoraan hyödyllistä prosessivarmuudelle.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus on tärkeää, kun toimitaan resursseja säästävällä tavalla. DENIOS on yksi ensimmäisiä lämmitettävien konttien valmistajia, joka pyrkii saavuttamaan tämän tavoitteen kokonaisvaltaisesti. DENIOS käyttää ainoastaan energiankulutukseltaan optimoituja lämmitys-, ilmanvaihto- ja säätöjärjestelmiä. ja yhdistää niihin järjestelmän kannalta kaikkein nykyaikaisimpia eriste- ja tiivistemateriaaleja, jotka täyttävät Saksan energiansäästöasetuksen vaatimukset. Korkean standardointiasteensa ansiosta DENIOS-lämpökaappien hinta-laatusuhde on nyt erinomaisempi kuin koskaan aikaisemmin.

Lyhyet lämmitys-/jäähdytysajat

Moderneissa, automatisoiduissa valmistusprosesseissa, joiden prosessinopeus on suuri, täytyy käytettyjen aineiden olla nopeasti käytettävissä. Lämpökaappeja koskee siten nopeiden kuumennus- ja jäähtymiskiertojen vaatimus. DENIOKSEN suurtehoaggregaatit täyttävät myös kovimmat vaatimukset.

Käyttö termisesti herkille aineille

Herkkien aineiden varastointi määritellyllä lämpötila-alueella vaatii tasaisia lämpötiloja, jotka ovat saavutettavissa tehokkaalla ilmanvaihdolla High-End-alueella. DENIOS tarjoaa kyseisille varastoitaville aineille lämpökaappeja, jotka ovat erittäin turvallisia ja torjuvat kattavasti vaaroja prosessiturvallisuuden kannalta. Näin varmistetaan, että sellaiset parametrit kuten lämpötila ja viskositeetti saavutetaan vaatimustenmukaisesti. Aineiden ominaisuuksien hävikkiä voidaan ehkäistä tehokkaasti.


Tuoteluettelot ja esitteet

Varastokontti-esite

Lukuisia muita tarkempia tietoja räätälöidyistä ratkaisuistamme ja tuoteyksityiskohdista sekä kattavan lisävarustekuvauksen löydät useamman kerran vuodessa ilmestyvästä DENIOS-pääkuvastosta. Lisäksi tarjoamme asiakkaillemme vaarallisten aineiden varastointiin, ilmatekniikkaan, termotekniikkaan, tekniikka- ja turvallisuustiloihin, puhdistustekniikkaan sekä palveluun ja huoltoon liittyviä kattavia tuote-esitteitä.

Tuoteluettelot ja esitteet