DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Tübingeniin rakennetaan uraauurtava modulaarinen kemikaalivarasto

"Otetaan vain ensimmäinen askel!" on Günther Schätzlen, Tübingenissä sijaitsevan CHT Germany GmbH:n tuotanto- ja logistiikkapäällikön, maailmanlaajuisesti toimivan erikoiskemikaalikonsernin saksalaisen yhtiön, uskontunnustus. CHT:llä lähes 20 vuotta kestäneen työsuhteensa aikana hänelle on vakiintunut menestyksekäs konsepti: peräkkäinen lähestymistapa uusiin lanseerauksiin ja joustaviin mukautuksiin, jotka perustuvat modulaarisiin konsepteihin kaikilla aloilla - toisin sanoen, kokeilemalla askel askeleelta, mikä toimii, ja käyttämällä mahdollisimman paljon liikkumavaraa, jotta haasteisiin voidaan vastata tehokkaasti.

Tämä lähestymistapa on nyt osoittautunut jälleen kerran toimivaksi suurhankkeessa.

Lainsäädännölliset vaatimukset haasteena

Kemianteollisuuden yritykset joutuvat kohtaamaan monimutkaisia ja joskus ristiriitaisiakin oikeudellisia vaatimuksia, kun on kyse suurten määrien erilaisten vaarallisten aineiden varastoinnista. Vaaran ominaisuuksista ja varastointimäärästä riippuen on toteutettava vastaavasti monimutkaisia suojatoimenpiteitä. Eri vaarallisten aineiden osalta on aina tarkistettava, onko varastointi yhdessä sallittua. Palo- ja räjähdysvaarat on punnittava huolellisesti ja otettava huomioon palontorjuntasuunnitelmassa. Lupaprosessi on yleensä vaativa ja pitkä.

CHT-konsernin Dußlingenissa lähellä Tübingeniä sijaitseva päätehdas tuottaa vuosittain 50 000 tonnia erikoiskemikaaleja asiakkaille kaikkialla maailmassa. Tehdasalueella varastoidaan useita tuhansia tonneja vaarallisia aineita. Tehtaaseen sovelletaan sen vuoksi vaarallisia aineita koskevan asetuksen laajennettuja velvoitteita ja viranomaisten suorittamaa erityistä valvontaa.

Tavanomaisesta menettelystä poikkeava rakennushanke

CHT Groupin tuotteet ovat yhä monimutkaisempia ja räätälöityjä, minkä vuoksi erilaisten vaarallisten aineiden joustava ja turvallinen varastointi on tärkeää. Samaan aikaan tällaisten aineiden varastointia koskevien säännösten täytäntöönpano on yhä monimutkaisempaa. Tätä pahentaa raaka-ainemarkkinoiden tarjonnan lisääntyvä epävarmuus. CHT Groupin logistiikka on siksi suunniteltava tehokkaaksi ja joustavaksi, ja vaarallisten aineiden lisävaraston rakentaminen laitosalueelle oli kiireellisesti tarpeen.

Näiden tehtävien täyttämiseksi Schätzle valitsi modulaarisen konseptin. Hän ei valinnut alalla tavanomaista lähestymistapaa - toisen suuren varaston rakentamista avohyllyillä. "Liian joustamaton, liian korkeat viranomaisvaatimukset ja rakennuskustannukset, liian pitkä hankkeen kesto", hän toteaa.

Keväällä 2020 Schätzle aloitti yhteistyön DENIOKSEN vaarallisten aineiden turvallisen varastoinnin asiantuntijoiden kanssa. Vuoden kestäneen teknisen ja kaupallisen suunnitteluvaiheen jälkeen CHT ja DENIOS aloittivat yhteisen hankkeen, johon kuului 30 varastointimoduulin toimitus ja järjestelmän tietojen digitaalinen etävalvonta. Yhdessä teollisuusrakentamiseen erikoistuneen Company4:n kanssa muotoiltiin hankkeen viisi pääkohtaa: turvallisuus, joustavuus, modulaarisuus, energiaomavaraisuus ja digitalisointi.

Varastomoduulit seisovat erityisellä betonilaatalla, joka on suunniteltu nestetiiviiksi kaukaloksi. Koko rakenne, johon kuuluvat lattia, varastomoduulit ja katto, täyttää kaikki määräykset, myös ne, jotka koskevat rakentamista maanjäristysvyöhykkeelle 3, joka on Euroopan korkein luokka.

Lopullinen toimitus ja kokoonpano

DENIOS toimitti CHT:lle rakennusaikana ensimmäiset varastointimoduulit keskeytymätöntä välivarastointia varten. Lopullisten järjestelmien lopullinen toimitus ja loppukokoonpano tapahtuivat sujuvasti ja nopeasti marraskuun 2021 alussa. 30 varastointimoduulia koottiin kolmessa viikossa. Katso videolta vaikutelmia.

Tämän jälkeen pystytettiin koko varastoalueen kattorakenteet kattava teräsrakenne, varmistettiin kaikkien varastointijärjestelmien sähkönsyöttö ja tietoverkkoyhteys talon sisäiseen prosessinohjausjärjestelmään sekä asennettiin kiinteä sammutusjärjestelmä. Katolla oleva aurinkosähköjärjestelmä varmistaa koko laitoksen energiaomavaraisen toiminnan.

Kaikkien säilytysmoduulien maksimaalinen turvallisuus ja joustavuus

Jokaisessa varastomoduulissa on erillinen palontorjuntalaitteisto, ja se on arvioitu TRGS510:n mukaisesti, ja lisäksi se on mitoitettu asianmukaisesti paikallisia tuuli-, lumi- ja maanjäristyskuormia varten. Kyseessä ovat F 90/REI 90 -palosuojatut varastokontit ja palosuojalevyillä varustetut eristetyt vaarallisten aineiden varastokontit, jotka on sovitettu yhteen kustannus- ja tilatehokkaasti keskenään palosuojaetäisyydet huomioon ottaen ja asennettu vuorotellen.

Schätzleltä on toistuvasti kysytty, miksi eri moduulityypit on järjestetty vuorotellen eikä lajiteltu koon mukaan; "Se ei näytä hyvältä! Se on koko homman juju. Sen avulla voidaan varastoida määräysten mukaisesti kaksi kertaa enemmän kuormalavoja kuin normaalisti olisi mahdollista tällaisella alueella!" Schätzle korostaa erityisesti uuden vaarallisten aineiden varaston lisäjoustavuutta:

Jokainen varastointimoduuli on erillinen varastointialue vaarallisia aineita koskevan lainsäädännön mukaisesti. Voimme milloin tahansa muuttaa moduulikohtaisia varastointiluokkia. Tämä on erittäin joustava konsepti, ja se antaa meille tarvittavan vapauden varustaa varasto kaikilla TRGS 510:n tunnustamilla varastoluokilla.

Günther Schätzle, tuotanto- ja logistiikkapäällikkö, CHT, Saksa

DENIOKSELLA on jokaiselle varastoyksikölle DIBt:n myöntämä yleinen rakennusvalvonnan hyväksyntä - todisteena vesille vaarallisten aineiden käsittelylaitoksia koskevan asetuksen mukaisesta vesiensuojelukelpoisuudesta ja paloteknisestä soveltuvuudesta. Lisäksi jokainen järjestelmä on varustettu digitaalisella SpillGuard® connect -vuodonvaroitusjärjestelmällä, joka lähettää tiedot DENIOS-pilvisovellukseen kapeakaistaisen IoT:n välityksellä ja antaa ne asiakkaan haettavaksi. CHT muuntaa pilvitiedot MTP-tietomuotoon ja käyttää niitä omassa prosessinohjausjärjestelmässään kunnonvalvontaan.

Kokonaisjärjestelmä tarjoaa korkeimman mahdollisen turvallisuustason, mikä ei tehnyt vaikutusta ainoastaan TÜV:iin. Myös rakennushankkeesta vastaava hyväksyntäviranomainen piti turvallisuuskonseptia alan uraauurtavana ja hyväksyi hankkeen ennätysajassa.

Vakuuttavat edut ja esimerkillinen luonne

CHT voi nyt vastata välittömästi kaikkiin varastointitarpeisiin erillisten varastointimoduulien suuren määrän ansiosta. Materiaaliin liittyviä määrällisiä raja-arvoja on paljon helpompi noudattaa pienemmissä varastoyksiköissä, ja kysynnän vaihteluista johtuvat mukautukset voidaan toteuttaa paljon nopeammin. "Hyödyt ovat ehdottoman vakuuttavia!" Schätzle sanoo. Hänen mielestään hanke toimii mallina koko kemianteollisuudelle ja auttaa turvaamaan sijaintipaikan Euroopassa.

Huomautus:

CHT pystyi yhdistämään rakennushankkeeseen synergisesti IIoT-/automaatiohankkeen, johon kuului valmistajan toimittamien merkinanto- ja valvontatietojen innovatiivinen integrointi asiakkaan prosessinohjausjärjestelmään. Yhtenä komponenttina DENIOS SpillGuard® connect -vuodonvaroitusjärjestelmän signaalitiedot yhdistetään muiden järjestelmäkomponenttien tietovirtoihin MTP-tietoformaattien avulla OPC UA -yhteensopivissa prosessitietojärjestelmissä valmistajasta riippumatta.

*MTP = VDI 2658:n mukainen moduulityypillinen paketti. Yksityiskohtainen hankeraportti seuraa erikseen.

Tutustu vastaaviin tuotteisiin

Paloturvakontit

Paloturvakonttimme tarjoavat luotettavan F 90 (REI 90) palosuojauksen niin ulkoista kuin sisäistä paloa vastaan. Testattua turvallisuutta palavien ja helposti syttyvien aineiden varastointiin.

Tutustu malleihin

Lisävarusteet varastoratkaisuihin

Tutustu vaarallisten aineiden ja litiumakkujen varastoratkaisuihin saatavilla oleviin lisävarusteisiin.

Tutustu valikoimaan
Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Samankaltaisia julkaisuja

Ladataan…
Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.