DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Toimi oikein öljyvuodon sattuessa

Öljyonnettomuuden sattuessa on aina syytä toimia ripeästi, vaikka kyse olisi pienemmästä öljyvuodosta suuren ympäristökatastrofin sijaan. Jo pienetkin määrät öljyä ovat haitallisia ympäristölle ja lisäksi ne saattavat altistaa työtapaturmille. Tässä osiossa annamme parhaat vinkkimme miten varaudut öljyvuotoihin työpaikallasi tai kuinka estät jo tapahtuneen öljyvuodon kehittymistä suuremmaksi vahingoksi.

Suhtaudu öljyvahinkoihin oikealla tavalla

Mikä tekee öljyvahingoista niin vaarallisia?

Öljyvuotojen suurin ongelma liittyy öljyn käyttäytymiseen. Vuotanut öljy leviä tehokkaasti pinnoilla (esim. vesistöt) eikä se myöskään liukene veteen. Tällöin veteen vuotanut öljy pääsee leviämään pahimmillaan hyvin laajalle alueelle muodostaen kelluvia lauttoja veden pinnalle. Yksi pisara öljyä riittää saastuttamaan jopa 1000 litraa vettä. Lisäksi öljy hajoaa luonnossa hyvin hitaasti joten sen pilaava vaikutus esimerkiksi pohjavedessä on pitkäkestoinen. Työympäristössä lattiapinnoille läikkynyt öljy puolestaan muodostaa liukastumisriskin, etenkin jos pinnat ovat kaltevia. Läikkynyt tai vuotanut öljy tuleekin poistaa lattiapinnoilta välittömästi.

Mitä seurauksia öljyvahingosta saattaa seurata?

Luonnolisesti pelkästään jo moraalisista syistä jokaisen yrityksen tulisi tehdä kaikki mahdollinen öljyvahinkojen torjumiseksi ja ympäristövahinkojen syntymisen estämiseksi. Lainsäädännön osalta yritysten vastuusta maa- ja vesialueilla tapahtuvien öljyvuotojen torjuntaan säädetään Öljyvahinkojen torjuntalaissa (1673/2009). Laissa säädetään myös vuodon aiheuttaneen toimijan korvaus- ja rikosoikeudellisesta vastuusta sekä velvollisuudesta varautua vuotoihin asianmukaisesti.

Suhtaudu ja varaudu öljyvahinkoihin ammattimaisesti

Miten öljyvuotoihin tulee varautua ennalta?

Varautuminen on tässä tapauksessa kaikki kaikessa! Nopea ja oikea toiminta vuototilanteessa voi pelastaa paljon, etenkin jos vuoto tapahtuu vesistön läheisyydessä tai pohjavesialueella. Se ei kuitenkaan onnistu elleivät toimenpiteet ole tarkalleen ennalta suunniteltuja, harjoiteltuja ja ellei soveltuvia vuodontorjuntavälineitä ole helposti saatavilla. Mahdolliset vuototilanteet, vuodonlähteet ja riskipaikat tulee määritellä jo ennalta.

Kun nämä korkean riskin paikat on määritelty, tulee seuraavaksi huolehtia riittävän vuodontorjuntakaluston olemassaolosta. Valmiit useassa koossa saatavilla olevat vuodontorjuntapakkaukset ovat helppo tapa varautua öljyvuotoihin. Pyörällisiä vuodontorjuntapakkauksia on myös helppo liikutella esimerkiksi vuotopaikalle. Lisäksi löydät valikoimastamme perinteiset imeytystarvikkeet öljylle sekä erilaisia apuvälineitä esimerkiksi viemäriaukkojen sulkemiseen ja vuotojen rajaamiseen. Myös valuma-allas tarjoaa tehokkaan ja edullisen suojan estäen öljyä leviämästä vuotavasta tynnyristä.

Mitä öljyvahingolle voidaan tehdä?

Ensin on selvitettävä kuinka paljon öljyä on päässyt vuotamaan. Isommista vuotomääristä on aina tehtävä ilmoitus viranomaisille. Alueen pelastusviranomaiset vastaavat suurten öljyvuotojen torjunnasta yhteistyössä mahdollisten vapaaehtoisorganisaatioiden kanssa. Öljyvuodon sattuessa on myös tarkistettava, onko maaperä tiivis vai vettä läpäisevä. Jos kyseessä on vettä läpäisevä pohjamaa, kuten tehdasalue, jossa on mukulakiviä, pinta on poistettava ja on mitattava, kuinka syvälle öljy on tunkeutunut maaperään. Saastunut maa-aines on sen jälkeen poistettava, välivarastoitava ja hävitettävä asianmukaisesti. Pienemmät vuodot, kuten tiiviiseen maaperään valunut öljyn, voit puhdistaa itse.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Imeytä, rajaa ja puhdista öljyvuodot

Mikä imeyttää öljyä?

Mitä korkeampi nesteen viskositeetti on, sitä vaikeampaa ja enemmän aikaa vievää sen imeyttäminen on. Monien öljyjen viskositeetti on suhteellisen korkea. Samalla kuitenkin öljyonnettomuuden torjunnassa ratkaisevan tärkeää on saada imeytettyä vuotanut öljy mahdollisimman nopeasti pois. Tästä syystä me DENIOKSELLA olemme kehittäneet erityisesti öljyn imeyttämiseen suunnitellut DENSORB® Oil imeytystarvikkeet. Advanced Capillarity -teknologian ansiosta DENSORB® Oil imeytystarvikkeet kykenevät imeyttämään itseensä 16-kertaisesti oman painonsa verran nestettä huomattavasti perinteisiä imeyttäjiä nopeammin. Lisäksi öljyn imeyttämiseen suunnitellut tuotteet imevät itseensä ainoastaan hiilivetypohjaisia nesteitä, eikä pisaraakaan vettä.

Kattava DENSORB® valikoima pitää sisällään öljynimeyttäjiä lukuisiin eri tilanteisiin ja käyttökohteisiin. Öljynimeytysmattoa on saatavilla perinteisinä rullina sekä valmiiksi leikattuina imeytysarkkeina, jotka on nopea ottaa käyttöön tarpeen vaatiessa. Lisäksi valikoimaan kuuluvat imeytyspuomit, imeytystyynyt, imeytyskuutiot sekä perinteiset imeytysrakeet.

Mitä tulee huomioida öljynimeyttäjiä ostettaessa?

Tärkeintä on valita imeyttäjä, joka imeyttää itseensä öljyä sekä muita hiilivetypohjaisia nesteitä kuten dieseliä tai bensiiniä. DENSORB® Oil -tuotesarjan öljynimeytysmatto ja muut imeytystarvikkeet on suunniteltu nimenomaisesti öljyjen sekä bensiinin, dieselin ja muiden hiilivetypohjaisten nesteiden imeyttämiseen. Ne imevät itseensä ainoastaan hiilivetypohjaisia nesteitä kuten öljyä ja hylkivät 100 prosenttisesti vettä. DENSORB imeyttäjät imevät itseensä 16-kertaisesti oman painonsa verran nestettä. Suuri imukapasiteetti näkyy myös nopeudessa jolla vuotanut aine imeytyy imeyttäjään.

i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.