DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

7 suurinta virhettä valuma-altaan tyhjentämisessä

Nesteiden vuotaminen tynnyreistä tai muista valuma-altaan päällä säilytettävistä astioista ei ole harvinaista, ja vuotoja voi tapahtua milloin tahansa. Valuma-allas estää luotettavasti öljyn ja vaarallisten kemikaalien pääsyn maahan. Mutta miten toimia sen jälkeen kun vaarallinen aine on tallessa altaan pohjalla? Miten vuotanut neste saadaan turvallisesti pois altaan pohjalta? Yksinkertaiselta kuulostavassa haasteessa on kuitenkin monta potentiaalista vaaranpaikkaa. Lue alla oleva listaus potentiaalisista virheistä ja tiedät jatkossa miten toimia turvallisesti valuma-allasta tyhjennettäessä.

1. Et reagoi mitenkään

Havaitset vuodon kurkistaessasi valuma-altaaseen esimerkiksi rutiinitarkistuksen yhteydessä. Juuri nyt ei kuitenkaan ole aikaa hoitaa sitä, koska muut työt ovat kesken tai ne ovat loppumassa, ja onhan huomenna taas uusi päivä. Ei ollenkaan hyvä idea!

Vuodon sattuessa tai sen havaittaessa on toimittava välittömästi ja epäröimättä. Jos valuma-altaassa on pohjalla jo nestettä, ei altaalta vaadittavaa keräyskapasiteettia voida enää välttämättä saavuttaa. Tämä voi muodostua riskiksi jos joku muu altaan päälle varastoitu astia alkaisi vuotamaan. Vaarallisia höyryjä vapauttavien aineiden kohdalla tarvitaan nopeaa toimintaa terveys- ja/tai tulipalovaaran torjumiseksi. Älä kuitenkaan hätiköi vaan toimi päämäärätietoisesti ja aseta oma turvallisuutesi etusijalle! Arvioi ensiksi vuodon aiheuttama vaara ja tunnista vuotanut neste sekä sen määrä. Riskinarvioinnista tai käyttöohjeesta riippuen vaara-alue voidaan joutua myös eristämään ja/tai evakuoimaan. Ilmoita tarvittaessa (tehdas)palokunnalle ja muulle tukihenkilöstölle.

Suosittelemme valuma-altaiden varustamisesta SpillGuard®-vuotohälyttimillä, sillä ne mahdollistavat vuodon havaitsemisen hyvissä ajoin. Jos vaarallisia nesteitä pääsee vuotamaan, SpillGuard® varoittaa tästä akustisella ja optisella hälytyksellä 24 tunnin ajan.

2. Et pue suojavarusteita

Haluat täyttää velvollisuutesi ja saada valuma-allas tyhjäksi mahdollisimman nopeasti, joten tartut heti toimeen. Ei oikein tämäkään!

Valuma-altaan tyhjentämistä tulee lähestyä samalla tavalla kuin minkä tahansa muun nestevuodon puhdistamista. Yksi ensimmäisistä vaiheista on siksi asianmukaisten suojavarusteiden pukeminen. Näihin kuuluvat ainakin:

Aineesta riippuen voidaan tarvita myös muita varusteita, kuten hengityssuojainta tai koko kehon peittävää suoja-asua. Katso aineen käyttöohjeet tai käyttöturvallisuustiedotteet.

3. Allas tyhjäksi kaatamalla neste pois

Kallista vain allasta ja anna nesteen valua pois, valmista? Älä todellakaan tee tätä!

Alkaessasi tyhjentämään valuma-allasta sitä kallistamalla saat aikaan merkittävän toissijaisen vuodon riskin. Samasta syystä sinun ei pitäisi koskaan käyttää haarukkatrukkia täyden valuma-altaan siirtämiseen tai nostamiseen.

Vaikka useampi ihminen osallistuisi yhdessä altaan kippaamiseen, on riski liian suuri. Pelkkä huolimattomuus riittää, ja pahimmassa tapauksessa joku työntekijä joutuu kosketuksiin roiskuvan nesteen kanssa. Vaikka valuma-allas pääsisi täyttymään vahingossa sadevedellä: älä vain tyhjää sitä kallistamalla, sillä vesi voi olla kontaminoitunut aiemmin varastoiduista ja vuotaneista aineista.

4. Allas tyhjäksi äyskärillä tai muun astian avulla

Myöskään vuotaneen nesteen pois kauhominen ei ole sopiva tapa poistaa vuotoa.

Voit helposti läikyttää nestettä päällesi sitä kauhoessasi tai voit aiheuttaa sekundäärivuodon. Vaikka suojakäsineitä käytettäisiinkin, vaarallinen aine voi joutua kosketuksiin tarpeettoman suuren ihoalueen kanssa. Vaikka suojakäsineet tarjoavatkin parhaan mahdollisen turvallisuuden siltä varalta, että vaarallisia aineita käsiteltäessä jokin menee pieleen, tarpeettomia riskejä ei siltikään pidä ottaa.

Käytä sen sijaan pumppua tai nesteimuria läikkyneen nesteen keräämiseen (pienille nestemäärille voi myös riittää imeytystarvikkeet). Poista valuma-altaasta mahdollisimman paljon nestettä ja tarkista sitten, jäikö pohjalle vielä nestejäämiä. Nämä pienet määrät voidaan imeyttää pois imeytystarvikkeilla. Tämän jälkeen valuma-allas on vielä puhdistettava perusteellisesti ennen sen ottamista uudelleen käyttöön.

5. Yksi ja sama apuväline jokaiselle aineelle

Yhden ja saman pumpun käyttö kaikille nesteille? Ehdottomasti ei!

Siinä missä turvatoimien osalta myös apuvälineissä tulee huomioida talteen otettavan nesteen ominaisuudet. Kaikkien käytettävien pumppujen, nesteimureiden ja imeytystarvikkeiden on myös sovelluttava vuotaneelle aineelle! Pidä asianmukaiset tuotteet käsillä, jotta sinulla on hätätilanteessa heti oikea apu käsilläsi.

6. Soveltumattomien puhdistusaineiden käyttö

Vuotaneesta nesteestä riippuen valuma-altaan puhdistamiseen voidaan käyttää vettä tai sopivaa puhdistusainetta. Vältä kuitenkin karkeaa mekaanista puhdistusta, äläkä käytä mitään muuta, mikä voi vahingoittaa altaan materiaalia (esim. hankausaineet). Muussa tapauksessa altaan toimivuutta ja nestetiiviyttä ei voida enää taata. Ethän sinäkään puhdistaisi teflonpannua kotona teräksisellä sienellä.

7. Muiden aineiden säilytys saman altaan päällä ilman aineiden yhteensopivuuden tarkistamista

Varsinkin vuodon jälkeen sinun on myös tarkistettava perusteellisesti aineet, joita jatkossa säilytät altaan päällä. Jos säiliöön sijoitetaan yhteensopimattomia aineita, voi pahimmassa tapauksessa syntyä ei-toivottuja vuorovaikutuksia. Tarkista siis aina, ovatko uudet aineet yhteensopivia. Pohjana voi käyttää TRGS 510 -standardin 7 kohdan mukaista varastointitaulukkoa.

Muista myös hävittää vuotanut neste ne oikein!

Mikäli vaaralliset aineet poistuvat yrityksen tiloista, on varmistettava niiden turvallinen kuljetus. Talteen kerätyt vaaralliset nesteet on hävitettävä lakisääteisten määräysten mukaisesti. Tietoa määräyksistä ja toimintatavoista saat esimerkiksi paikalliselta jätehuoltoyritykseltä. Esimerkiksi öljyä sisältävien imeytystuotteiden väliaikainen keräys voidaan tehdä ASP-astioihin. Nämä ovat kuumasinkittyjä yksi- tai kaksiseinäisiä säiliöitä.

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Lisää aiheesta

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.