DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Kaaoksen torjuminen: työturvallisuuden parantaminen 5S-menetelmällä

Työpaikan epäsiisteys ei ainoastaan maksa aikaa ja rahaa, vaan se voi myös aiheuttaa huomattavia turvallisuusriskejä. Lue, miksi työpaikan puutteellinen järjestys tai siisteyden puute vaikuttavat usein suoraan työturvallisuuteen. Japanista peräisin oleva yksinkertainen 5S-menetelmä voi tarjota ratkaisun kaaoksen poistamiseen.

Epäjärjestys työpaikalla? Nämä ovat seuraukset!

Pitkät hakuajat - jopa hätätilanteessa

Jos työvälineitä, työkaluja tai materiaaleja ei säilytetä riittävän selkeästi, oikean tavaran etsimisestä tulee jatkuvaa ajanhukkaa. Työnkulku keskeytyy, ja työntekijä on etsinnän ajan keskittynyt tuottamattomiin asioihin. Viime kädessä resurssien tuhlaaminen tällä tavoin ei maksa vain aikaa vaan myös rahaa. Hätätilanteissa hakuajalla voi olla vielä vakavampia seurauksia, esimerkiksi jos työntekijä loukkaantuu tai tapahtuu vuoto. Jos tällöin ei tiedetä, missä sitovia aineita säilytetään, tai jos ensiapuvälineitä ei löydy, ensiavun kannalta ratkaisevia minuutteja voi mennä hukkaan.

Lisääntynyt onnettomuusriski

Tiesitkö, että ympäriinsä lojuvat esineet ovat yksi yleisimmistä vammojen aiheuttajista jokapäiväisessä työelämässä? Sen lisäksi, että ne muuttuvat nopeasti kompastumisvaarallisiksi, ne voivat myös tukkia pako- ja pelastustiet. Jos ympärillä lojuu teräviä tai teräväreunaisia esineitä, kuten nauloja, jokainen harha-askel muuttuu työntekijälle tuskalliseksi kokemukseksi. Säiliöt, joissa on nesteitä, voivat kaatua huolimattomassa hetkessä ja aiheuttaa vuodon. Vaarattomat nesteet lisäävät suoraan liukastumisonnettomuuksien riskiä, mutta myös vaarallisten kemikaalien vuotaminen voi aiheuttaa huomattavia terveys- ja ympäristöriskejä.

Lisätietoja työturvallisuudesta löydät oppaistamme.

"Näkymättömät" vuodot ja hygieniapuutteet

Yrityksen siisteys vaikuttaa olennaisesti myös työterveyteen ja -turvallisuuteen - valitettavasti myös kielteisellä tavalla. Lika ei ole erityisen silmiinpistävää muun lian rinnalla. Sama pätee myös vuotoihin. Jos siisteyteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota päivittäisessä toiminnassa, vuotavat nesteet voivat hävitä taustalle. Esimerkiksi öljyvuotoa likaisessa koneessa ei huomata yhtä nopeasti kuin puhtaassa koneessa. Pahimmillaan seurauksena voi olla sairastumisia, jos työpisteitä ei puhdisteta ja pidetä säännöllisesti puhtaana. Jotta näkymättömätkin vuodot voidaan pysäyttää ajoissa, havaitse ne innovatiivisella SpillGuard®-vaarallisten aineiden vuotojen varoitusjärjestelmällä, joka laukaisee vuodon sattuessa akustisen ja visuaalisen signaalin. Aseta SpillGuard® ja erittäin imukykyinen DENSORB®-vaarallisten aineiden imeytystarvike vaikeasti havaittavan koneen alle sitomaan vuotavat öljyt tai muut nestemäiset vaaralliset aineet ja kiinnittämään niihin huomiota.

Miten 5S-menetelmä auttaa tekemään yrityksestäsi turvallisemman?

5S-menetelmä on järjestelmällinen lähestymistapa, jota voidaan käyttää järjestyksen ja puhtauden luomiseen ja ylläpitämiseen yrityksessä. 5S-menetelmä kehitettiin Toyotalla Japanissa. Samanniminen 5S tarkoittaa viiden vaiheen alkukirjaimia, joita noudatetaan menetelmän soveltamisessa. Alkuperäisessä muodossa nämä ovat japaninkieliset termit Seiri, Seiton, Seiso, Seiktsu ja Shitsuke. Suomen kielelle käännettynä ne ovat sortteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi ja seuranta. 5S-menetelmällä voidaan vaikuttaa merkittävästi työtapaturmariskien minimoimiseen yrityksessä. Tämä johtuu siitä, että vaiheittainen menetelmä auttaa tarkastelemaan työpaikkoja järjestelmällisesti ja löytämään optimointimahdollisuuksia. Jäsennelty menetelmä voi tarjota arvokkaita lähestymistapoja erityisesti silloin, jos yrityksessä on sattunut usein työtapaturmia, jotka johtuvat epäjärjestyksessä olevista työtiloista.

i

Käytännön vinkki: Ota työntekijät mukaan prosessiin heti alusta alkaen. He tuntevat työpaikkansa edelleen parhaiten ja voivat antaa tärkeää tietoa yleisistä ongelmista. Lisäksi ottamalla asianomaiset työntekijät mukaan jo varhaisessa vaiheessa edistät uusien toimenpiteiden hyväksyntää - tämä on erityisen tärkeää, kun kyse on jatkuvasta soveltamisesta ja kurinalaisuudesta jatkuvassa toiminnassa myöhemmin.

Miten 5S-menetelmä toteutetaan

Sortteeraus
Systematisointi
Siivous
Standardisointi
Seuranta

Sortteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi ja seuranta - näitä viittä vaihetta tarvitaan 5S-menetelmän menestyksekkääseen soveltamiseen. Seuraavassa esitellään yksittäiset toimenpiteet ja sopivat tuotesuositukset.

1. Sortteeraus

Ajan mittaan työpaikalle kertyy usein paljon tavaraa, jota ei enää tarvita tai tarvitaan vain harvoin. Lisäksi on yleensä yksi tai kaksi rikkinäistä tai käyttökelvotonta työkalua. Tämä tarpeeton sotku sotkee työpaikkaa ja haittaa työprosesseja. Ensimmäinen askel onkin päästä eroon näistä turhista tavaroista ja säilyttää työpaikalla vain se, mitä todella tarvitaan.

 • Mitä tarvitaan päivittäisessä työssä ja mitä käytetään harvemmin?

 • Onko työpaikalla esineitä, joita ei tarvita lainkaan?

 • Voidaanko kaksoiskappaleet lajitella pois?

 • Onko käyttökelvottomia tai rikkinäisiä esineitä, jotka voidaan kierrättää tai hävittää?

i

Käytännön vinkki: Jätteitä joita ei enää tarvita, kuten tyhjiä astioita, pakkauksia tai asiakirjoja, joiden säilytysaika on jo kauan sitten päättynyt, varastoidaan usein väliaikaisesti työpaikalla. Tarjoa sen sijaan sopivia keräysastioita keskeisellä paikalla.

Kippikontit

Erilaisten kierrätettävien tai jätemateriaalien varastointiin ja kuljetukseen.

Kippikontteihin

Pinottavat kontit

Jätteiden keräämiseen tai tilaa säästäväksi säilytysvaihtoehdoksi.

Pinottaviin kontteihin

Kuormahäkit

Erilaisten tavaroiden, kuten astioiden tai pienten pakkausten, säilyttämiseen ja keräämiseen.

Kuormahäkkeihin

2. Systematisointi

Lajittelun jälkeen työpisteessä pitäisi olla vain niitä esineitä, joita tarvitaan kyseiseen toimintaan. Näille on nyt osoitettu kiinteä paikka. Sääntö on: sen, mitä käytetään usein, pitäisi olla myös helposti saatavilla. Harvemmin käytettävät työkalut, materiaalit tai laitteet säilytetään siten, että ne ovat tarvittaessa käden ulottuvilla eivätkä ole tiellä tavanomaisten prosessien aikana.

 • Esineille varataan kiinteät säilytyspaikat asianmukaisin merkinnöin

 • Säilytyspaikat valitaan käyttötiheyden mukaan

 • Huomioidaan myös järjestys, jossa materiaalia käytetään työn aikana

 • Esineiden sijoittelussa on otettava huomioon myös ergonomiset näkökohdat

i

Käytännön vinkki: Monenlaiset tuotteet helpottavat työkalujen, materiaalien tai laitteiden järjestelmällistä säilyttämistä. Toimiston arkistokansioista työpajan ruuveihin ja nauloihin - materiaalikaappimme on optimoitu eri käyttötarkoituksiin erilaisilla varustevaihtoehdoilla. Vakiona olevat integroidut lukot estävät varkaudet ja luvattoman pääsyn. Hyllyt mahdollistavat tilaa säästävän varastoinnin ja optimaalisen saavutettavuuden. Joustavan rakenteensa ansiosta niitä voidaan muunneltavasti laajentaa ja jaotella. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos varastoa järjestellään usein uudelleen tai varastointitarpeet muuttuvat jatkuvasti. Avointen varastolokeroiden avulla on myös helpompi säilyttää yleiskatsaus ja säilyttää pienet osat helposti ulottuvilla.

Jotta ensiapuvälineet tai sopiva vuotojen imeytysaine löytyisivät helpommin, hätätarvikkeet kannattaa järjestää kiinteisiin, tunnettuihin paikkoihin. Löydät myös tähän sopivia tuotteita DENIOS-verkkokaupasta.

Materiaalikaapit

Laaja valikoima laitteita ja malleja turvalliseen varastointiin.

Materiaalikaappeihin

Hyllyt

Joustavasti laajennettava säilytystila tuotantotarvikkeille ja paljon muuta.

Hyllyihin

Varastolokerot ja lokerikot

Pienten osien selkeään ja jäsenneltyyn säilytykseen.

Varastolokeroihin

Kuljetuslaatikot ja -astiat

Moniin erilaisiin käyttötarkoituksiin tuotannossa ja toiminnassa.

Kuljetuslaatikoihin ja -astioihin

Tallelokerot

Arvotavaroiden ja asiakirjojen optimaaliseen suojaamiseen.

Tallelokeroihin

Avainkaapit

Avainten turvalliseen ja järjestelmälliseen säilytykseen.

Avainkaappeihin

DENSORB® Vuodontorjuntapakkaukset

Liikuteltavassa kuljetuslaatikossa, kannettavassa kotelossa tai tilavassa säiliössä.

DENSORB® Vuodontorjuntapakkauksiin

Ensiaputuotteet

Hätävarusteet käytännöllisissä annostelijoissa, koteloissa ja kaapeissa.

Ensiaputuotteisiin

3. Siivous

Työpaikan säännöllistä siivousta ei pitäisi tehdä ainoastaan hygieniasyistä. Käytännössä tähän työvaiheeseen voidaan samalla sisällyttää huoltosyklit. Tämä tarkoittaa, että työvälineet ja koneet voidaan tutkia ja tarkastaa vikojen varalta "yhdellä kertaa" siivouksen aikana. Näin varmistetaan puhdas ja miellyttävä työympäristö, mutta myös vähennetään työtapaturmien ja teknisten vikojen riskiä pitkällä aikavälillä.

 • Vahvistetaan vakaat syklit työtilojen puhdistamiselle

 • Tunnistetaan ja poistetaan likaantumisen syyt

 • Työvälineiden toimivuus voidaan tarkistaa samalla kun niitä puhdistetaan

i

Käytännön vinkki: Materiaalien säästeliäs käyttö siivouksessa on hyväksi ympäristölle ja lompakolle. Puhdistusaineita voidaan annostella erityisen tarkasti FALCON-ruisku- ja kostutuskannuja käyttäen. Esimerkiksi annostelu ruiskutuskannusta on erityisen taloudellista, sillä nestejäämät valuvat ruiskukiekosta suoraan takaisin astiaan. Kannattaa käyttää myös erityisiä teollisuuspuhdistusliinoja. Nämä voidaan pestä ja käyttää uudelleen käytön jälkeen.

FALCON Ruisku- ja annostelukannut

Puhdistusaineiden taloudelliseen ja annosteltuun käyttöön.

FALCON Ruisku- ja annostelukannuihin

Puhdistus- ja teollisuuspyyhkeet

Puhdistustöihin kaikilla teollisuusalueilla.

Puhdistuspyyhkeisiin

Siivousvälineet

Laitteet siivousvaunuista tartuntapihteihin ja magneettiharjoihin.

Siivousvälineisiin

4. Standardisointi

Kun esimerkkityöpiste on perustettu ja järjestetty, voit siirtää kehitetyn organisaatiokaavion kaikkiin samankaltaisiin työalueisiin ja tuotantolinjoihin. Näin varmistetaan, että kaikki työpisteet on järjestetty optimaalisesti, ja lisäksi standardointi helpottaa työpisteiden vaihtamista yrityksen sisällä ja uusien työntekijöiden kouluttamista.

 • Kehitetty organisaatiokaavio siirretään samankaltaisiin työalueisiin

 • Määrittele ja kirjaa standardit työpisteen järjestämiselle, siivousjaksoille ja vastaaville vastuualueille

i

Käytännön vinkki: Työpaikan organisaation tulisi olla selkeä ja ymmärrettävä kaikille työntekijöille. Ohjeeksi voit kirjata organisaatioperiaatteet, siivousjaksot ja vastuualueet asiakirjoihin. Sen jälkeen voit käyttää seinätelineitä, läpinäkyviä tauluja ja infotauluja näiden esillä pitämiseen sopivissa paikoissa.

Ilmoitustaulut ja dokumenttitelineet

Uusien organisaatiosääntöjen esittäminen yrityksessä.

Ilmoitustauluihin ja dokumenttitelineisiin

5. Seuranta

Työpaikka on nyt täydellisesti järjestetty - nyt sinun on vain varmistettava, että se pysyy sellaisena. Jotta työpaikka ei näyttäisi muutaman viikon kuluttua yhtä kaoottiselta kuin ennen, uusista järjestyssäännöistä on tehtävä tapa. Tämä on usein helpommin sanottu kuin tehty. Loppujen lopuksi kaikkien on oltava mukana, jotta siisteys toimisi yrityksessä pitkällä aikavälillä. Siksi 5S-menetelmää ei pidä nähdä kertaluonteisena projektina, vaan siitä on tehtävä pysyvä rutiini.

 • Sisällytä uudet siisteyssäännöt ja -periaatteet toimintaohjeisiin

 • Järjestä säännöllisiä koulutustilaisuuksia

 • Myös pienet palkkiot siisteysrutiinien noudattamisesta voivat olla hyödyllisiä

 • Erityisen tärkeää: esimiesten tulisi aktiivisesti näyttää esimerkkiä uudesta siisteyskulttuurista!

Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Samankaltaiset julkaisut

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.