DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

12 vinkkiä vaarallisten aineiden varastokontin valintaan

Ostettaessa varastokonttia vaarallisten aineiden varastointiin, on otettava huomioon monta eri seikkaa. Yleensä varastokonttia hankittaessa kyse on pitkäaikaisesta investoinnista, jolloin huolellinen suunnitelu takaa, että toteutus palvelee tarpeita nyt ja tulevaisuudessa. Olemme koostaneet avuksesi 12 arvokasta vinkkiä, joiden avulla pääset alkuun parhaan varastointiratkaisun etsinnässä.

1. Lue ihan ensiksi varastoitavien aineiden käyttöturvatiedotteet

Ovatko varastoitavat aineet myrkyllisiä, hapettavia, helposti syttyviä tai räjähtäviä? Tutustu aineita koskeviin käyttöturvatiedotteisiin, joissa annetaan ohjeistuksia ja suosituksia kyseisten aineiden säilyttämisestä.

2. Trukkikäyttöinen vaarallisten aineiden varastokontti vai sisäänmentävä ympäristökontti?

Varastokontit ovat räätälöitävissä IBC-säiliöiden, tynnyreiden, pienten astioiden tai näiden yhdistelmien varastointiin. Yhteisvarastoinnissa esimerkiksi trukkikäyttöisen varastokontin ylätaso voidaan valmistaa IBC-säiliöiden varastointiin ja alaosa tynnyreiden ja/tai pienastioiden säilyttämiseen. Tai jos kontissa on tarkoitus tehdä esimerkiksi täyttö- tai tyhjennystoimenpiteitä, tähän tyypillisesti suosittelemme sisäänmentävää ympäristökonttia.

Esimerkki trukkikäyttöisestä varastokontista:

Varastokontti 2K 414.O (6 IBC-kontille)

Esimerkki sisäänmentävästä ympäristökontista:

Ympäristökontti MC-Vario 4320 (varastopinta-ala n. 10 m²)

3. Kuinka suuria määriä aineita on tarkoitus varastoida?

Kuinka monta IBC-säiliötä, tynnyriä tai pienastiaa on tarkoitus varastoida? Optimaalisen varastokontin koon löytämiseksi kannattaa miettiä tarkasti nykyisiä ja tulevia varastointitarpeita.

4. Onko aineet tarkoitus varastoida sisätiloissa vai ulkona?

Mikä olisi aineiden käytön kannalta paras sijoituspaikka? Tai onko varastokontti sijoitettava ulos esimerkiksi tilanpuutteen tai paloturvallisuuden vuoksi?

5. Mihin sijoitan palavien aineiden varaston?

Palavien aineiden varaston sijoituksen suhteen on olemassa käytännössä kaksi vaihtoehtoa:

A) paloturvallinen varastokontti joka mahdollistaa suurempien nestemäärien säilyttämisen hyväksytysti sisätiloissa ilman rajoituksia (tai ulkona jos suojaetäisyys on alle 10 metriä ympäröiviin rakennuksiin)

B) valuma-altaallinen ja maadoitettu vaarallisten aineiden varastokontti kunhan suojaetäisyys ympäröiviin rakennuksiin on yli 10 metriä

6. Kuinka suuria määriä aineita on tarkoitus varastoida?

Mikäli eri aineita on tarkoitus varastoida yhdessä, on tärkeä selvittää voivatko ne aiheuttaa yhdessä kemiallisen reaktion. Sellaiset kemikaalit, jotka voivat reagoida keskenään, tulee luonnollisesti säilyttää erillään toisistaan. Joissain tapauksissa myös aineiden säilytystilojen ilmanvaihtojen on oltava erillisiä, kuten esimerkiksi varastoitaessa happoa ja natriumhypokloriittia, joiden yhteisreaktiosta syntyvä kloorikaasu on erittäin myrkyllistä. Myöskään palavia nesteitä ei tule varastoida yhdessä palavien kaasujen tai muiden palavien aineiden kanssa.

Tarkasta tästä taulukosta voitko varastoida käytössäsi olevat aineet yhdessä.

7. Miten estän aineiden vuotamisen ympäristöön?

Palavia tai ympäristölle vaarallisia aineita varastoitaessa on vaatimuksena, etteivät aineet pääse leviämään kontrolloimattomasti mahdollisessa vuototilanteessa. On myös tärkeä muistaa, että vaarallisten aineiden varastointi saattaa edellyttää lupaa paikalliselta viranomaiselta. Kaikkien DENIOS-varastokonttien pohjalla olevien, integroitujen valuma-altaiden vetoisuus (ts. keräyskapasiteetti) on aina vähintään laissa vaadittu 100 % suurimman astian vetoisuudesta, jonka lisäksi altaissa on 10 % varmuusmarginaali. Pohjavesialueella valuma-altaan keräyskapasiteetin on oltava 100 % säilytettävien nesteiden kokonaismäärästä.

8. Aineiden säilyttämisessä vaadittava ilmanvaihto?

On tärkeää varmistaa aineiden tarpeenmukainen, riittävä ilmanvaihto joka kattaa koko varastokontin. Yleisesti ottaen puhutaan joko passiivisesta tai aktiivisesta varastoinnista:

  • Passiivisella varastoinnilla tarkoitetaan tilannetta jossa varastokontissa säilötään ainoastaan tehdassinetöityjä astioita. Tällöin riittää, että varastokontissa on luonnollinen ilmanvaihto eli siinä on oltava aukot alhaalla ja ylhäällä niin poistoilmalle kuin korvausilmalle. Hyllyjen välissä on oltava riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään kontin sisällä vapaasti.

  • Aktiivisella varastoinnilla tarkoitetaan tilannetta jossa varastokontissa tehdään astioiden täyttö- ja tyhjennystoimenpiteitä tai siellä säilötään avattuja astioita. Tälläisessä tilanteessa suositellaan teknistä ilmanvaihtoa tai jos kyseessä ovat palavat ja/tai myrkylliset aineet, tekninen ilmanvaihto on pakollinen ettei varastokonttiin pääse kertymään vaarallisia höyryjä.

9. Syövyttävien ja hapettavien aineiden varastointi?

Varastoitaessa syövyttäviä tai hapettavia aineita, varastokontin valuma-altaiden ja ritilöiden tulee olla siihen soveltuvia. Riippuen aineesta, suosittelemme joko ruostumattomasta- tai haponkestävästä teräksestä valmistettuja altaita ja ritilöitä tai vaihtoehtoisesti PE-vuorattuja tai lasikuituisia versioita näistä. Jos tarkoituksena on varastoida erittäin voimakkaita happoja tai emäksiä, suosittelemme koko varastokontin sisäpintojen vuorausta patentoidulla, erikoisvalmisteisella pinnoitteella jolloin varastokontin käyttöikä pitenee huomattavasti.

10. Tynnyreiden, IBC-säiliöiden ja lavojen lastaus sekä käsittely?

Miten säilytettävät astiat lastataan konttiin ja kontista pois? Sujuva ja turvallinen sisään sekä ulos lastaaminen on tärkeä huomioida varastokontin valinnassa. Tapahtuuko tynnyreiden tai lavojen lastaus trukilla, lavansiirtovaunulla, tynnyrikärryillä vai jollain muulla tavalla? Halutaanko esimerkiksi tynnyrit varastoida vaakatasossa ulosvedettävillä tynnyritelineillä jolloin niistä on helppo täyttää pienastiat? Erilaiset oviratkaisut liukuovista käyntioviin mahdollistavat erilaiset lastausmenetelmät ja minimoivat siten varastointiin kuluvan työajan parantaen käyttäjien ergonomiaa ja työturvallisuutta.

Esimerkki monikäyttöisesta vaarallisten aineiden varastokontista:

Sisäänmentävä ympäristökontti 1G 726

11. Kylmälle herkkien aineiden varastointi?

Alhaiset tai vaihtelevat lämpötilat saattavat olla tuhoisia esimerkiksi elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuudessa yleisesti käytettäville aineille. Myös maali- ja kosmetiikkateollisuudessa käytetään monia aineita, jotka eivät kestä kylmää tai jäätymistä. Eristetty ja lämmityksellä varustettu varastokontti mahdollistaa lämpötilaherkkien aineiden säilyttämisen niin, etteivät niiden tuotantoprosessin onnistumisen kannalta tärkeät ominaisuudet pääse vahingoittumaan. Lisäksi riittävän tehokkaalla, termostaattiohjatulla lämmitysratkaisulla varustettuna varastokontti voidaan lämmittää jopa 150 °C saakka joka mahdollistaa esimerkiksi prosessikemikaalien tai öljyjen lämmittämisen optimaaliseen käyttölämpötilaan.

Esimerkki lämpöeristetystä vaarallisten aineiden varastokontista:

Varastokontti 2G 614.OST (12 EUR-lavalle)

Esimerkki lämpökontista:

Lämpökontti WK 514-2-K (8 IBC-kontille)

12. ATEX-luokiteltu varastokontti?

Mikä tahansa DENIOKSEN valikoimassa oleva varastokontti on mahdollista toteuttaa ATEX-luokiteltuna ratkaisuna, mikäli sen käyttöympäristö tai varastoitavat aineet tätä edellyttävät. Tuotanto-, varasto- sekä jakelutilat, joissa esiintyy räjähdysalttiita syttyvien kaasujen tai pölyn sekä ilman sekoituksia, ovat luokiteltava EU-direktiivien mukaan eri ATEX-luokkiin. Näillä alueilla käytettävien laitteiden, varusteiden ja suojausjärjestelmien on täytettävä ATEX-direktiivissä niille asetetut vaatimukset.

Hyödynnä asiantuntemustamme!

Yksilöllinen konsultaatio, asiantunteva palvelu ja laajin tuotevalikoima ovat vahvuuksiamme. Asiakasneuvojamme ovat paikalla sinua varten!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.