DENIOS Finland
Kavallinmäki 15 A
Espoo
02710

Tel.: +358 20 735 4960
Email: info@denios.fi
Internet: www.denios.fi

Ergonomia ja työperäisten selkävaivojen ehkäisy

Onko sinulla parhaillaan selkäkipuja? Silloin olet kuten monet muutkin, sillä Selkäliiton mukaan jopa kahdeksalla kymmenestä aikuisesta on selkäoireita elämänsä aikana. Erityisesti vääränlaista rasitusta työssä pidetään selkäkipujen ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttajana.

Faktatarkistuksestamme saat selville, mitkä riskitekijät piilevät jokapäiväisessä työelämässä, mitkä ammattiryhmät ovat erityisen riskialttiita ja mitä sinun tulisi ottaa huomioon riskinarviointia tehdessäsi. Esittelemme myös 3 todistettua ennaltaehkäisevää toimenpidettä, joilla voidaan parantaa ergonomiaa ja selän terveyttä työpaikalla.

Faktatarkistus: Mitä sinun pitäisi tietää ergonomiasta työpaikalla?

Miksi ergonomia työpaikalla on niin tärkeää?

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet johtuvat erityisesti vääränlaisesta fyysisestä rasituksesta työssä. Yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinsairauksien oireita ovat niska- ja selkäkivut. Suomalaisen työn liiton mukaan selkäkivut ja muut tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisin työkyvyttömyyden syy Suomessa.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat noin

 • 11% terveydenhuollon kustannuksista
 • 24,1% eläkkeelle jääneitä alentuneen työkyvyn vuoksi
 • 20,6% sairauksen aiheuttamasta elämänlaadun vajeesta

Lähde: THL - sairastavuusindeksi tilastoraportti 2019.

Selkäkipuihin ja muihin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ei siis liity ainoastaan valtavaa kärsimystä, vaan myös suuria kustannuksia, jotka johtuvat poissaoloista, tuotannon menetyksistä, toimintakatkoksista tai kuntoutuksesta. Ergonomisella työpaikkasuunnittelulla on valtava merkitys terveys- ja taloushaittojen ehkäisemisessä.

Mitkä ammattiryhmät kärsivät erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksista?

Selkävaivojen ja muiden tuki- ja liikuntaelinsairauksien riski on huomattavasti suurempi joissakin ammattiryhmissä. Tämä pätee erityisesti työtehtäviin, joissa fyysisestä työstä johtuvat fyysiset rasitustekijät ovat merkittävässä asemassa. Manuaalisissa tai teollisissa ammateissa työskentelevät työntekijät ovat näin ollen erityisen alttiita rasituksille, samoin kuin palvelualalla työskentelevät.

 • Tuotannon työntekijät
 • Palveluammateissa työskentelevät
 • Logistiikka- ja varastotyöntekijät
 • Sähkö- ja LVI-asentajat

Mitkä ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijät jokapäiväisessä työelämässä?

Selkävaivoja ja tuki- ja liikuntaelinsairauksia syntyy, kun liikkeet, asennot tai kuormien käsittely muuttuvat liian yksipuolisiksi, liian usein toistuviksi tai äärimmäisiksi. Tyypillisiä fyysisiä rasitustekijöitä ovat ergonomisesti epäsuotuisat työolosuhteet, kuten seuraavat:

Kuorman manuaalinen käsittely

Raskaiden taakkojen nostaminen, kantaminen, työntäminen tai vetäminen ilman teknisiä apuvälineitä

Pakotetut asennot

Esimerkiksi pitkäaikainen seisominen, istuminen, työskentely olkapäiden tason yläpuolella, kyykistyminen, polvistuminen jne

Lisääntynyt rasitus tai voimankäyttö

Toiminta, jossa kehoon kohdistuu suurta kuormitusta (esim. kiipeily, vasarointi, poraaminen)

Toistuvat toiminnot

Jatkuvasti toistuvat työprosessit ja -liikkeet, esim. liukuhihnatyöpisteissä

Mitä säädöksiä noudatetaan työpaikan ergonomiassa?

Työturvallisuuslain (738/2002) mukaan työnantajan yleisiin perusvelvoitteisiin kuuluu työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden varmistaminen työpaikalla työterveys- ja työturvallisuustoimenpiteillä. Työnantajan on osana riskinarviointia selvitettävä yrityksessä esiintyvät vaaratekijät (esim. fyysisestä rasituksesta johtuvat vaaratekijät) ja ryhdyttävä asianmukaisiin ennaltaehkäiseviin ja suojaaviin toimenpiteisiin. Työnantajan on huolehdittava siitä, että turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat toimenpiteet otetaan huomioon tarpeellisella tavalla työnantajan organisaation kaikkien osien toiminnassa. Lisäksi työnantajan on erityisesti otettava huomioon, että työntekijän henkilökohtaiset edellytykset voivat edellyttää yksilöllisiä työsuojelutoimenpiteitä työntekijän turvallisuuden ja terveyden varmistamiseksi.

Miten voit parantaa ergonomiaa ja ehkäistä selkäkipuja työpaikalla?

Ensinnäkin on tunnistettava työpaikalla esiintyvät tuki- ja liikuntaelinsairauksien riskitekijät. Tämä tehdään riskinarvioinnin avulla.

Vaaratekijöiden tunnistamisessa voidaan hyödyntää esimerkiksi työterveysseulonnan tuloksia, lakisääteisiä määräyksiä, teknisiä sääntöjä sekä tapaturmavakuutuksen tarjoajilta saatuja tietoja. Myös työpaikan tarkastus sekä työntekijöiden osallistuminen ja kuuleminen ovat olennaisia tietolähteitä.

Tämä on tärkeää huomioida: Pelkkä rasittavien toimintojen olemassaolo ei kerro mitään niiden vaarapotentiaalista. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien, kuten selkävaivojen, riskin arvioimiseksi on aina määritettävä fyysisen rasituksen taso, kesto ja tiheys.

Yksilölliset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, kokemus ja fyysinen kunto, voivat myös vaikuttaa, ja siksi ne olisi myös otettava huomioon analyysissä. Sopivat ennaltaehkäisevät toimenpiteet olisi määriteltävä vaarojen tyyppiä ja tasoa koskevien havaintojen perusteella.

Ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä laadittaessa sovelletaan seuraavia tekijöitä:

1. Korvaaminen

2. Tekniset toimenpiteet

3. Organisatoriset toimenpiteet

4. Henkilökohtaiset toimenpiteet

Luettelon järjestys vastaa myös toteutettavien toimenpiteiden tärkeysjärjestystä. Ensin on tarkistettava, voidaanko tuki- ja liikuntaelimistölle vaaralliset työvaiheet korvata muilla vaarattomilla työvaiheilla. Jos rasituksia ei voida välttää, ne on minimoitava. Ylläolevan järjestyksen mukaisesti tekniset toimenpiteet ovat aina ensisijaisia organisatorisiin tai henkilökohtaisiin toimenpiteisiin nähden. Markkinoilla on monia teknisiä vaihtoehtoja tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemiseksi. Seuraavassa esitellään 4 testattua tuotetta.

3 hyväksi havaittua toimenpidettä työpaikan ergonomian parantamiseksi

Teknisten apuvälineiden käyttö kuorman käsittelyssä

Yrityksen sisäisessä kuljetuksessa käytettävät apuvälineet vähentävät ihmisen lihasvoiman käytön minimiin ja ehkäisevät selkävaivoja. Näitä ovat esimerkiksi kuljetuskärryt, -vaunut, käsikärryt tai -rullat. Raskaiden kuormien nostaminen helpottuu esimerkiksi kuormalavavaunujen, nosturivarsin tai nostimien avulla.

Vaarallisten aineiden käsittely - ergonomia ja turvallisuus ovat tärkeitä

Kun työntekijät käsittelevät vaarallisia aineita tynnyreissä, kaasupulloissa tai muissa raskaissa säiliöissä, he eivät altistu ainoastaan fyysiselle rasitukselle. Manuaaliseen käsittelyyn liittyy myös lisääntynyt onnettomuusriski. Säiliön vaurioituminen voi johtaa vaarallisten aineiden hallitsemattomaan vuotamiseen. Sen vuoksi vaarallisia aineita kuljetettaessa ja käsiteltäessä on käytettävä vain niille erityisesti suunniteltuja työvälineitä. DENIOS tarjoaa kattavan valikoiman erikoistuotteita vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä varten:

 • Tynnyrien käsittely

 • Pienten säiliöiden käsittely

 • Käsittely vaarallisten aineiden varastoissa

 • Kaasupullojen käsittely

Varmista tehokas stressin ja rasituksen vähentäminen ergonomisilla työpaikkamatoilla

Pitkäaikainen seisominen ja työskentely kovilla pinnoilla voi todistettavasti johtaa selän pysyviin vaurioihin. Ergonomisten työpistemattojen avulla rasitukset vähenevät merkittävästi esimerkiksi seisomatyössä. Ergonomiset työpistematot valmistetaan pehmustetuista tai elastisista materiaaleista, kuten vinyylivaahdosta tai kumista, joissa on suuri materiaalipaksuus ja kuvioitu pinta (esim. urat tai nastat). Ergonomiset työpistematot vaimentavat näin ollen iskujen aiheuttamia rasituksia liikkeen aikana ja edistävät suotuisia mikroliikkeitä ja lihasten stimulaatiota, kun seisotaan pitkiä aikoja.

Edut työntekijöille:

 • Lisääntynyt seisomismukavuus
 • Helpotusta jaloille, nivelille ja selkärangalle
 • Parempi verenkierto
 • Vähentyneet väsymyksen merkit
 • Ennaltaehkäisevä vaikutus nivelten rappeutumismuutoksia, kramppeja ja verenkiertohäiriöitä vastaan

Käytä työtuoleja, jakkaroita ja seisomavälineitä tasapainoisen työasennon saavuttamiseksi

Toinen tapa välttää pitkäkestoisen seisomisen tai istumisen haittavaikutuksia on vaihtaa asentoa säännöllisesti. Tämä johtuu siitä, että pysyvä ja yksipuolinen asento on erityisen haitallinen selälle ja tuki- ja liikuntaelimistölle. Siksi työpaikalla olisi pyrittävä tasapainoiseen seisomisen, istumisen ja kävelyn yhdistelmään. Työtuoleilla ja jakkaroilla olisi siksi tarjottava työntekijöille ergonomisia istumismahdollisuuksia. Seisomisen apuvälineen hankkiminen voi myös tarjota tuntuvaa helpotusta seisomatyöskentelyyn työpajassa tai tuotantotiloissa. Seisomatuki on huomattavasti korkeampi kuin klassinen työtuoli, ja sen avulla käyttäjä voi "nojata" ergonomisesti seisomatyöpisteissä.

Suosittu
24 tunnin tuoli, verhoilu musta, lannetuki
6 versiota saatavilla
853,00 € Ilman alv.
Työtuoli PU
20 versiota saatavilla
279,00 € Ilman alv.
Seisomatuoli PU, jalkarengas
317,00 € Ilman alv.
Työtuoli, verhoilu musta, lattiatuki, jalkarengas
20 versiota saatavilla
409,00 € Ilman alv.
Autamme sinua mielellämme!

Puhelimitse, sähköpostitse tai verkkosivujemme chatissa- autamme ja neuvomme sinua mielellämme. Ota meihin yhteyttä!

Ilmainen konsultaatio 020 735 4960

Samankaltaisia julkaisuja

Ladataan…
i

Tekninen informaatio tällä sivulla on valmisteltu huolellisesti ja parhaan tietomme ja uskomme mukaan. Kuitenkaan DENIOS Oy ei voi antaa mitään takuuta tai ottaa vastuuta ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä lukijaa tai kolmatta osapuolta kohtaan sopimuksellisesti tai laillisesti. Tietojen ja sisällön käyttö omaan tai kolmannen osapuolen tarkoituksiin on siis omalla vastuulla. Joka tapauksessa noudata paikallista ja voimassa olevaa lakia.

Valikko
Kirjaudu sisään
OstoskorisiLisätty ostoskoriin
Ostoskoriin
Autamme mielellämme!

Tavoitat meidät arkisin klo 8-16 numerosta 020 735 4960 tai myynti@denios.fi.

Tarkemmat yhteystietomme löydät täältä.