Litiumakkujen varasto- ja testaushuoneet

Turvallinen työskentely litiumakkujen kanssa

Litiumteknologiaan pohjautuvat akut ovat perinteisiin akkuihin verrattuna kooltaan kompakteja, mutta silti erittäin tehokkaita. Tämä selittää paljolti teknologian yleistymistä ja samalla käytössä olevien akkujen lukumäärän suurta kasvua. Litium- ja litiumioniakkuja on nykyisin käytössä esimerkiksi elektroniikassa, työkaluissa, puutarhakoneissa kuten ruohonleikkureissa sekä monissa erilaisissa kulkuneuvoissa. Monien selkeiden etujen ohella kyseiseen akkuteknologiaan liittyy myös huomattavia uhkia, erityisesti palo- ja räjähdysriski. Lainsäädäntö ei vielä tällä hetkellä ota juuri kantaa esimerkiksi litiumakkujen varastointiin liittyviin uhkiin. Kuitenkin monet vakuutusyhtiö edellyttävät jo nyt riittäviä suojatoimia yrityksiltä, joiden tiloissa varastoidaan tai käytetään huomattavaa määrää litiumakkuja. Kun haluat varautua litiumakkujen aiheuttamilta riskeiltä, me DENIOKSELLA olemme apunasi. Meillä on yli 30 vuotinen kokemus vaarallisten ja palavien aineiden varastointiin soveltuvista ratkaisuista. Olemme myös ensimmäinen valmistaja jonka paloturvallinen varastoratkaisu on kestänyt täydet 120 minuuttia paloturvallisuustestissä. 

Vaikka turvallisuus on aina etusijalla, ymmärrämme ettei se yksistään riitä. Varastointiratkaisun on osoitettava käytännöllisyytensä pitkällä aikavälillä myös varsinaisessa käytössä. Optimaalisen käytännöllisyyden takavaa lukuisat saatavilla olevat lisävarusteet sekä kattavat ja ammattitaitoiset huoltopalvelut.


Standardi ratkaisu vai yksilöllinen projekti?

Laaja DENIOS-mallisto pitää sisällään monia vakiomuotoisia ratkaisuja joita voidaan täydentää laajalla valikoimalla lisävarusteita. Varastointiratkaisut kyetään useimmiten toteuttamaan vakiomuotoisina, kun taas litiumakkujen testaukseen suunnitellut ratkaisut ovat normaalisti yksiöllisiä toteuksia. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että standardiratkaisu muuttuu yksiölliseksi projektiksi, jos tilaan on tarve tehdä rakenteellisia muutoksia. Kokeneet asiantuntijamme ovat tukenanne projektin alusta sen loppuun.


Miten toteutus etenee?

Tarpeiden analysointi
Tarpeiden analysointi
Oikean ratkaisun suunnittelu
Oikean ratkaisun suunnittelu
Ratkaisun valmistaminen
Ratkaisun valmistaminen
Asennus ja käyttöönotto
Asennus ja käyttöönotto
Huolto ja kunnossapito
Huolto ja kunnossapito

Lisä-infoa