Työskentele kuin aidossa laboratoriossa

Terveydelle haitalliset höyryt ja pölyt edellyttävät vastatoimia työturvallisuuden takaamiseksi. Suositeltavina on täydentää henkilösuojainten tarjoamaa suojaa teknisillä suojausratkaisuilla. Varustamme laboratiokonttimme tekniikalla, joka mahdollistaa työskentelyn oikeita laboratoriotiloja vastaavissa olosuhteissa. Laboratoriokontin varustelu kattaa esimerkiksi turvalliset DENIOS työpiste- ja imupöydät sekä palo- ja räjähdyssuojauksen. Laboratoriokonttia voidaan käyttää esimerkiksi näytteenotto- ja analyysihuoneena, vaarallisten kemikaalien annosteluhuoneena, sekä litiumakkujen testaus- ja säilytystilana.

Kerromme mielellämme lisää >>

Tutustu aiempiin projekteihimme

Tekniset tilat ja turvatilat

Referenssit-osiossa pääset tutustumaan mielenkiintoisiin projekteihimme. Lue miten asiakkaamme ovat ratkaisseet omat haasteensa räätälöityjen DENIOS-ratkaisujen avulla. Toteutuksien joukosta löytyvät esimerkiksi ulkoinen serverihuone, akkujen näyttelytila, maalien annostelu- ja varastotila, litiumakkujen varasto sekä monta muuta mielenkiintoista ratkaisua.

 

Lue tästä

Täsmälliset ratkaisut tarpeisiisi

Varustettu työtasoilla sekä tason alle sijoitetuilla paloturvakaapeilla.

Käsiteltävästä aineesta tai tuotteesta riippuen saattaa tiettyjen työvaiheiden yhteydessä syntyä terveydelle haitallisia päästöjä. Tällaisia hyöryjä tai pölyjä saattaa vapautua jo pelkästään tiettyjen aineiden joutuessa kosketuksiin ympäröivän ilman kanssa. Luonnollisesti asianmukaiset henkilösuojaimet ovat tällaisissa tapauksissa välttämättömiä. Tekniset turvajärjestelmät voivat täydentää tai jossain tapauksessa myös korvata henkilösuojainten tarjoamaa suojaa. Esimerkiksi laboratoriokontti voidaan varustaa erityisillä laboratoriopöydillä tai haitallisia höyryjä poistavilla imupöydillä. Kaikki nämä ratkaisut valmistuvat meillä DENIOKSELLA saman katon alla jonka vuoksi:

  • Laboratoriokontti on kokonaisuudessaan sertifioitu ja käyttötarkoitukseen hyväksytty
  • Myöskin teknisellä ilmanvaihdolla ja imujärjestelmillä on kattavat sertifioinnit sekä hyväksynnät
  • Ammattitaitoiset ja kattavat huollon sekä kunnossapidon palvelut saatavilla 

Mikäli laboratoriokontti halutaan sijotaan suoraan tuotantotiloihin, ovat palo- ja räjähdyssuojaus usein välttämättömiä. Vaikka kyseinen toteutus olisi tarkoitus sijoittaa aluksi toisaalle, kannattaa tätä asiaa harkita myös mahdollisten myöhempien tarpeiden kannalta.

Premium-luokan turvallisuustekniikkaa

DENIOS-kontit on rakennettu kaksinkertaisen teräsrakenteen ympärille ja pitävät sisällään nykyaikaista turvallisuustekniikka. Paloturvallisuudesta pitää huolen 90 minuutin ulkoinen ja sisäinen palosuoja, sekä EI 90 luokitellut ovet ja F 90- tai G 90-lasit. Kontin katolle sijoitettavat räjähdysluukut tarjoavat turvaa mahdollisia räjähdyksiä vastaan. Kontin sisälle asennettavan kohdepoiston avulla haitalliset päästöt imetetään tehokkaasti pois, ja johdetaan ulos suodattimien lävitse. Vaihtoehtoisesti kontit on mahdollista kytkeä olemassa olevaan ilmanvaihtojärjestelmään. Näytteet sekä vaaralliset kemikaalit voidaan säilyttää paloturvallisissa työtasojen alle sijoitetuissa paloturvakaapeissa. Lisäksi kontti voidaan haluttaessa varustaa monipuolisesti kattavan DENIOS-valikoiman tuotteilla kuten hyllyjärjestelmillä, henkilösuojaimilla tai vuodontorjuntapakkauksella.

Eriytetyt järjestelmät mahdollistavat laboratoriokontin sijoittamiseen joustavasti.