Litiumakkujen varastointi, tekniikkatilat ja turvatyötilat