Yrityksemme Facebook-sivua käyttöä koskevia tietoja

Yrityksellämme on julkinen profiili Facebookissa.
Euroopan unionin tuomioistuimen uusimman tuomion 05.06.2018 C-210/16 mukaan yrityksemme on vastuussa yhdessä Facebookin kanssa niin kutsutusta Facebook-fanisivusta. Siksi haluamme antaa käyttäjillemme tietojenkäsittelyä koskevia lisätietoja. Tuomion voi lukea täältä.

 

1. Käsittelyä koskevia yleisiä tietoja

Kun vierailet Facebook-sivulla, Facebook-käyttäytymisestäsi voidaan tehdä kattava analyysi. Myös käynti yrityksemme Facebook-sivulla aiheuttaa tietosuojaa koskevia tiedonkäsittelytoimenpiteitä.
Kun olet kirjautunut sisään Facebook-tilillesi ja vierailet yrityksemme Facebook-sivulla, Facebook voi kohdistaa käynnin omalle Facebook-sivullesi. Henkilötietojasi voidaan kerätä mahdollisesti myös silloin, kun et ole kirjautunut sisään tai sinulla ei ole lainkaan tiliä Facebookissa.

 

2. Insights-kävijätietojen ja evästeiden käyttö

Tiedot kerätään yleensä loppulaitteeseen tallennettavilla evästeillä tai tallentamalla laitteesi IP-osoite.

Käytämme Facebook-sivullamme Facebookin Insights-toimintoa ja keräämme siten käyttäjien anonymisoituja tilastotietoja. Facebookin sitä varten loppulaitteeseen tallentama eväste on aktiivinen pidempään kuin kyseisen käyttökerran ajan, mikäli sitä ei poisteta. Se sisältää käyttäjäkoodeja, joita voidaan vertailla muilla verkkosivuilla vierailtaessa.
Facebook käsittelee evästeisiin tallennetut tiedot ja vertaa niitä muihin tietoihin, joita Facebook saa muilla sivuilla käydessäsi. Niiden perusteella voidaan laatia käyttäjäprofiileja, jotka sisältävät tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja mielenkiinnon kohteista. Käyttäjille voidaan kohdentaa mainoksia näiden tietojen perusteella. Lisätietoja Facebookin käyttämistä evästeistä on Evästeitä koskevissa tiedoissa.

Toivomme, että ymmärrät, ettemme voi perehtyä kaikkiin Facebookin käsittelyprosesseihin. Siksi lisätietoja tulee etsiä Facebookin omilta tietoja sisältäviltä sivuilta.

 

3. Vastuulliset rekisterinpitäjät

Olemme tämän Facebook-sivun haltijana yhdessä Facebookin (Facebook Ireland Ltd.) kanssa vastuullinen rekisterinpitäjä tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti. Huolimatta siitä, että toimimme yhteisrekisterinpitäjinä emme voi vaikuttaa Facebookin tietojenkäsittelytoimenpiteisiin täydessä laajuudessa.
Merkityksellisiksi katsotaan Facebookin käyttöehdot ja niissä mainitut muut ehdot ja määräykset.

 

4. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Tietojenkäsittelyn tarkoituksena on tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesti tuotteidemme ja palveluidemme mainonnan tehostaminen. Sen lisäksi haluamme saada tietoja, joita Facebook kerää Facebook-sivuillamme kävijöistä. Niiden perusteella voimme kohdistaa mainontamme tehokkaammin ja sisällöllisesti tarkemmin. Toivomme, että herätämme käyttäjiemme kiinnostuksen ilman, että käyttäjille kohdistetaan ei-toivottuja mainoksia.
Facebookin laatimat tilastot lähetetään yrityksellemme ainoastaan anonymisoidussa muodossa eikä yrityksellämme ole pääsyä Facebookin keräämiin tietoihin.

 

5. Oikeudelliset perusteet ja oikeutetut edut

Haluamme olla mahdollisimman hyvin esillä internetissä käyttäessämme Facebookia, mikä katsotaan tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti oikeutetuksi eduksi. Facebookin suorittamat analyysiprosessit perustuvat mahdollisesti poikkeaviin oikeudellisiin perusteisiin, esim. tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiseen hyväksyntään.

 

6. Tietojen edelleenluovuttaminen

Yrityksellämme ei ole tietoa siitä, käsitelläänkö Facebookin keräämiä tietoja myös Euroopan unionin ulkopuolella. Facebookilla on kuitenkin Privacy Shield -tietosuojasopimuksen mukainen sertifiointi ja Facebook on sitoutunut noudattamaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

7. Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä

Facebook-tarjontamme käyttäjänä sinulla on oikeus saada tietoja kerätyistä tiedoista, pyytää tietojen oikaisua tai poistamista, rajoittaa tietojenkäsittelyä ja tietojen edelleenvälittämistä ja tehdä valitus sekä yritykselle että Facebookille.

 

8. Yhteisrekisteripitäjän määritelmä

Huolimatta siitä, että yrityksemme toimii yhteisrekisterinpitäjinä Facebookin kanssa, yrityksellämme ei ole mahdollisuutta vaikuttaa Facebookin toteuttamaan tietojenkäsittelyyn johtuen siitä, että yrityksemme Facebook-sivu on kytketty Facebookin sovellusalustaan. Siksi ainoastaan Facebook voi antaa tietoja tietosuojaan käytetyistä toimenpiteistä. Vastaamme silti mielellämme kysymyksiin.

 

9. Tietojen säilytysaika

Poistamme keräämämme tiedot heti kun tietojen säilytyksen tarkoitus on poistunut tai mikäli käyttäjä pyytää henkilötietojensa poistamista tai peruu tietojen säilyttämistä koskevan hyväksyntänsä. Loppulaitteeseen tallennetut evästeet jäävät loppulaitteeseen siihen asti, että käyttäjä poistaa ne loppulaitteesta.

Emme kuitenkaan voi vaikuttaa Facebookin muihin tarkoituksiin keräämien tietojen säilytysaikaan.

 

10. Lisätietoja

Mikäli haluat ottaa yhteyttä tai tutustua oikeuksiisi koskien yritystämme ja tietojen käsittelyä, voit tutustua sivuillamme olevaan tietosuojalausekkeeseen.

Facebookin tietojenkäsittelyä koskevia lisätietoja saa seuraavasta linkistä: Tietosuoja-asetus.
Voit muuttaa mainosasetuksia itse milloin vain Facebookin käyttäjätilin asetuksista. Avaa asetukset tästä linkistä.