• Yli 10.000 tuotetta varastossa

 • Nopea toimitus

 • 30 päivän palautusoikeus

 • Asiantuntevaa apua

Paloturvalliset varastokontitNäin valitset paloturvakontin — lue 12 vinkkiämme

Lue asiantuntijoidemme parhaat vinkit vaarallisten aineiden paloturvakontin valintaan ja löydä itsellesi täydellinen ratkaisu palavien tai herkästi syttyvien aineiden turvalliseen varastointiin.

Lue tästä vinkkimme


Paloeristetty varastokontti eli paloturvakontti

DENIOS-paloturvakontit tarjoavat parhaimman palosuojauksen REI 90:n ja REI 120:n mukaan. Saat näin ollen muunneltavan ja tarpeisiin sopeutuvan järjestelmän, joka antaa parhaan mahdollisen suojan palavien nesteiden ja aineiden varastointiin.

Täsmälleen sopivan varastointitilan ansiosta ei tulipaloriskiä!

Yritysten varastoissa tapahtuvat tulipalot syntyvät pääasiassa määräysten vastaisesta toiminnasta. Siksi on ymmärrettävää, että lainsäätäjät – varastointipaikan käytöstä riippuen ja erityisesti varastoitaessa vaarallisia aineita – ovat antaneet tiukkuusasteeltaan erilaisia vaatimuksia. Muidenkin kuin vain palavien aineiden varastoinnille on olemassa tiukkoja varastointimääräyksiä. Tulipaloriski riippuu palokuormasta, vaaralle altistuvien henkilöiden lukumäärästä, tulipalon syttymisen todennäköisyydestä, varastointirakennuksen koosta ja mallista sekä muista näihin verrattavista tekijöistä. Yhtiön kannalta myös tulipalon aiheuttamien esinevaurioiden riskiä ei voida aliarvioida. Hyvä uutinen: DENIOKSEN juuri sinun tarpeisiisi suunnittelemalla paloturvakontilla kaikki riskit on vältettävissä.

Erityisen tiukat turvamääräykset koskevat helposti syttyviä varastoitavia tavaroita sekä palavia nesteitä. Lainsäätäjät ovat määrittäneet näitä varten kaikkein tiukimmat palosuojamääräykset ihmisten ja ympäristön suojelemiseksi. Toimi ennaltaehkäisevästi ja eliminoi parhaimmalla mahdollisella tavalla mahdolliset tulipaloriskit. Pätevä DENIOS-asiantuntijatiimimme auttaa sinua kaikkien turvallisuusmääräysten asianmukaisessa noudattamisessa, tukee tarkoitukseesi optimaalisen paloturvakontin vallinnassa sekä kertoo noudatettavista turvallisuusetäisyyksistä muiden varastointipaikkojen ja rakennusten välillä. Näin voidaan varmistaa lakisääteisten määräysten noudattaminen sekä palosuojateknisten vaatimusten täyttyminen ja tämän lisäksi pienentää tulipaloriskiä huomattavasti.

Sisäänmentävät paloturvakontit

DENIOKSEN paloturvakonteissa on vankka teräsrakenne, johon kuuluu itsekantava sisä- ja ulkorunko. Jo perusversioissa on valmius erilaisten lisävarusteiden liittämiseksi, joten yksilöllinen varustus voidaan integroida tehokkaasti. Valikoimaan sisältyvät erilaiset ovivaihtoehdot ja oven sijoitusmahdollisuudet, valaistukset, lämmitykset, koneellinen ilmanvaihto ja paljon muuta. Voit ottaa DENIOKSEN sisäänmentävän paloturvakontin käyttöön heti, sillä se toimitetaan valmiiksi koottuna – ready to use.

Hyllyvarasto palosuojauksella                                                                                                             

DENIOKSEN paloturvakonttien kohdalla yksilöllisyys on kirjoitettu suurella Y:llä. Ellei tarkoitukseen sopivaa tuotetta löydy laajasta vakiovalikoimastamme, voit valita paloturvakonttiisi toiveisiisi sopivan varustelun kattavasta lisävarustevalikoimastamme: Täysin tarpeidesi mukaiset varastointikapasiteetit, keräystilavuus, varustelut aktiiviseen varastointiin, lämmitys jäätymättömään varastointiin ja paljon muuta.


Räätälöidyt ratkaisut

Räätälöidyt ratkaisut

Kun varastoidaan isoja määriä vaarallisia aineita, myös varastoon kohdistuvat vaatimukset moninaistuvat samoin kuin huomioon otettavat lait ja määräykset. DENIOS kehittää, rakentaa ja asentaa myös yksilöllisiä ratkaisuja määräysten mukaista vaarallisten aineiden varastointia varten 4 ydinalueella:

 • vaarallisten aineiden varastointitekniikka
 • termotekniikka
 • ilmatekniikka
 • tekniikka- ja turvallisuustilat

 

Lue lisää


DENIOS paloturvakontti

DENIOS-paloturvakontteja käyttäessäsi hyödyt testatusta varmuudesta ja parhaasta mahdollisesta palosuojasta. Kaikki paloturvakontit kestävät mallista riippuen liekkejä jopa 120 minuuttia. Tämä on todistettu EN13501-2/ REI 120 - standardien mukaisilla palokammiotesteillä. Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä vaatimuksena on tavallisesti suojausluokka REI 90 (F90), eli 90 minuutin tulipalon kesto, niin sisällä kuin ulkona. DENIOKSEN tuotteilla otat aina varman päälle ja voit käyttää tuotteita välittömästi. Kaikki paloturvakontit toimitetaan käyttövalmiina, ja hyväksynnät on nopeasti saatavissa mainetta saadussa ja standardoidussa muodossa. Hyväksytty palavien nesteiden varastointiin ja suunniteltu erikokoisten ja erityyppisten astioiden, tynnyreiden ja säiliöiden (IBC/KTC) varastointiin. DENIOS-paloturvakontteja on saatavana sekä varastokontteina että sisäänmentävinä kontteina.

Asiakkaan edut:

 • palosuojaus uusimman eurooppalaisen standardin EN 13501-2 mukaan
 • palonkestävyys 30, 60, 90 tai 120 minuuttia
 • suojaa sekä sisällä että ulkona syntyviltä paloilta
 • voidaan käyttää ulkona tai rakennuksessa
 • integroidut valuma-altaat
 • itsestään sulkeutuvat ovet (lisävaruste)
 • vankka teräsrunkorakenne
 • DIBt:n (saksalainen rakennustekninen instituutti) myöntämä hyväksyntä WHG:n mukaan
 • DENIOS-takuu

DENIOS-paloturvakontit takaavat parhaimman mahdollisen turvallisuuden käsiteltäessä vaarallisia aineita voimassa olevia lakeja ja määräyksiä noudattaen – myös kansainvälisesti. DENIOS-paloturvakontit ovat teknisesti uusimmalla tasolla, lakisääteisesti vakaalla pohjalla ja taloudellisesti arvioitavissa, ja siten ne ovat sijoitus tulevaisuuteen.

Sisäänmentävät paloturvakontit

Tynnyrit ja myös pienemmät tulipaloherkät tuotteet varastoidaan hyvin sisäänmentävissä paloturvakonteissa. BMC-malliston tuotteet – samoin kuin varastokontit – ovat DIBt-testattuja ja -hyväksyttyjä. BMC-S on kompakti ratkaisu pienemmille tynnyri- ja IBC-määrille. BMC-M-luokka, jonka hyötypinta-ala on 12,5 neliömetriä vakuuttaa käytännöllisenä monitaiturina, kun taas luokan BMC-X kontteja, joiden hyötypinta-ala on korkeintaan 21 neliömetriä, voidaan käyttää yleissuurvarastoina.

Sisäänmentävässä BMC-paloturvakontissa on yksiosainen, kuumasinkitty valuma-allas teräksestä. Kontin etuna on, että siinä voidaan varastoida myös suuria astioita. Järjestelmissä, joissa on jaetut valuma-altaat, ei yksittäisten valuma-altaiden vetoisuuksia saa laskea yhteen.

Kuumasinkityt ritilät voidaan poistaa valuma-altaan puhdistusta varten helposti. Syövyttävien aineiden varastointiin tarkoitettu palosuojakontti voidaan varustaa suoraan tehtaalla sisään sijoitetulla muovisella valuma-altaalla tai ruostumattomasta teräksestä valmistetulla altaalla.

Paloturvakontti varastokonttina

Jos aiotaan varastoida pääasiassa suurempia astioita, kuten tynnyreitä tai IBC-säiliöitä, järkevä valinta on paloturvallinen varastokontti, joka voidaan täyttää ja purkaa käytännöllisesti trukilla ja kuormalavoilla. FBM-sarjan tuotteissa on tilaa esimerkiksi 64 tynnyrille á 200 litraa, 24 Euro- tai 16 kemikaalilavalle tai 16 IBC-säiliölle á 1000 litraa. Käytännöllinen: FBM-mallisto on satavissa myös alle ajettavana versiona, jonka etäisyys lattiasta on 120 mm. Mainetta saaneiden, itsestään sulkeutuvien pariovien lisäksi on saatavissa liukuovellinen malli. Tällöin varaston täyttämistä ja purkamista ei estä mikään, ja ovet voidaan lisäksi varustaa sähkökoneistolla ja kauko-ohjaimella.

Kun varastoidaan palavia vaarallisia aineita lavoilla tai IBC-säiliöissä, tarjoavat sarjan FBM palosuojakontit varastokontteina turvallisen ja lainmukaisen ratkaisun:

 • FBM-pohjainen malli ilman tilaa lattian ja kontin välissä tai
 • haarukkatrukilla nostettava FBM plus -malli, jota voidaan myös kuormata sähkö- tai käsikäyttöisellä haarukkavaunulla.

FBM-sarja tarjoaa jo vakiomallissa laajan varustelun sekä erilaisia toteutusmahdollisuuksia:

 • sopii sisä- ja ulkotiloihin
 • yksi- tai kaksiosainen kontti
 • 1–2 varastointitasoa
 • yksinkertainen ja kaksinkertainen rakennussyvyys
 • ovissa paniikinestolukitus
 • REI 90 (F90) -palosuojaus (90 minuuttia) sisä- ja ulkopuolelta syttyville paloille

Paloturvakontti peroksidivarastona

Orgaaniset peroksidit ovat epävakaita, herkkiä lämpötiloille, paloa edistäviä ja osittain räjähtäviä yhdisteitä. Teollisuuden käytännön toiminnassa käytetään puhtaita tai apu- ja lisäaineilla sekoitettuja peroksideja. Ammattiliiton määräysten perusteella (Saksassa määräys BGV B4) käsitetään molemmat muodot orgaanisina peroksideina. Näitä kemikaaleja varastoitaessa tulee noudattaa erittäin tiukkoja turvatoimenpiteitä ja lukuisia viranomaismääräyksiä. Kaikilla peroksidivarastoina käytettävillä DENIOS-paloturvakonteilla on Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) vesilainsäädäntöhyväksyntä sekä Saksan liittotasavallan materiaalitutkimuksen ja -tarkastuksen (Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, BAM) antama lausunto. Koko järjestelmän täydentää IBS-palosuojahyväksyntä Linzissä.

Kaikki paloturvakontit ovat saatavina valinnaisesti koneellisella ilmanvaihdolla, ajoluiskalla, kääntö- tai pariovilla, ovenlukituslaitteella, lämmityksellä ja räjähdyssuojalla. Paloturvakontin sisätila voidaan varustaa yksilöllisillä hyllyjärjestelmillä ja valaistuksella. 

Kansainvälisesti testattu

Vaarallisten aineiden varastointiin sopivuudesta mainetta on saanut myös DENIOKSEN lisävarustemallisto, joka kattaa kaiken ajoluiskista tekniseen tuuletukseen ja pääsyrajoituksista automaattiseen paloilmoitukseen ja -sammutukseen. Huolehdimme mielellämme myös vaarallisten aineiden varastokonttiesi säännöllisestä huollosta.