Tuotteet Ex-alueella työskentelyyn

Turvallinen työskentely ATEX-alueella

Palavien ja helposti syttyvien aineiden kanssa työskentelyyn liittyviä riskejä ei tule koskaan aliarvioida. Niin sähkökäyttöiset kuin ei-sähkökäyttöiset laitteet ja työvälineet voivat toimia sytytyslähteinä. Palavan aineen syttymisellä räjähdysherkässä ympäristössä saattaa olla vakavat seuraukset.

Ex-suojatut laitteet ja työvälineet on kehitetty minimoimaan vaarallisessa ympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn liittyvät riskit.  Ne huolehtivat yrityksesi työntekijöiden turvallisuudesta ympäristöissä, joissa kipinät, lämpö tai staattiset sähköpurkaukset aiheuttavat riskin räjähdyksille.

Uusi DENIOS-ohjeistus räjähdyksiltä suojautumisesta

Työskentely vaaralliseksi luokitellussa ympäristössä asettaa monia vaatimuksia niin siellä käytettäville laitteille kuin myös työmenetelmille. Perehdy aiheeseen tarkemmin tutustumalla kokoamaamme ohjeistukseen.

Tutustu tästä ohjeistukseen

Tuotteet turvalliseen työskentelyyn ATEX-alueella