Tynnyripumpun ostaminen

Huomioi nämä 10 asiaa tynnyripumppua ostaessasi

Oletko ostamassa uutta tynnyripumppua? Alla löydät parhaat vinkkimme niistä tekijöistä, jotka tulisi huomioida kun ostat tynnyripumppua esimerkiksi öljyn, kemikaalien, lääkeaineiden tai elintarvikkeiden pumppaamiseen. 

1. Mitä aineita pumpataan?

Luonnollisesti on tärkeä valita pumpattavalle aineelle soveltuva pumppu.  Pumpun valmistusmateriaalien (esim. tiivisteiden) on kestettävä pumpattavia aineita ja pumpun suorituskyvyn on sovelluttava kyseiselle aineelle. Esimerkiksi kemikaalien käyttöturvatiedote toimii erinomaisena tietolähteenä aineen ominaisuuksia koskien ja usein siitä löytää myös mahdolliset rajoitteet yhteensopivien materiaalien osalta.

Voit tarkistaa alla olevasta linkeistä millainen pumppu on soveltuva käytössäsi olevalle aineelle. 

Käsipumput

Sähkö- ja paineilmapumput

2. Millaisia määriä on tarpeen pumpata?

Pumpun siirtokapasiteetti kuvastaa pumpun kykyä siirtää nestettä. Käsipumppujen kohdalla puhutaan usein siitä, paljonko pumppu kykenee pumppaamaan per pumpun isku. Sähkö- ja paineilmakäyttöisten pumppujen kohdalla taas lähtökohtana on usein pumpun siirtokapasiteetti per minuutti.

3. Kuinka usein pumppua käytetään?

Mikäli tarve on pumpata useamman kerran päivässä, on sähkö- tai paineilmatoiminen pumppu todennäköisesti fiksuin valinta. Jos taas pumppua tarvitaan ainoastaan harvoin, voi käsikäyttöinen tai jalkapolkimella toimiva pumppu olla järkevin valinta.

4. Työskentelykorkeus ja työturvallisuus

Ota huomioon työergonomia ja työturvallisuus myös pumppua valitessasi. Käsipumppua käytettäessä on tärkeää, ettei pumppu asettuisi hartialinjan yläpuolelle. Sen lisäksi, että pumppaaminen saattaa rasittaa käyttäjän olkapäitä, ovat kyseisen henkilön kasvot tällöin vaara-alueella mahdollisen vuodon sattuessa. Turvallisuuden näkökulmasta pumpun tulisikin sijoittua käyttäjän rinnan korkeudelle tai sitä matalammalle. Pumpattaessa helposti syttyviä nesteitä, on myös varmistettava, että pumppu on maadoitettu. Lisäksi tynnyrin ja pumpun välille tulee kytkeä potentiaalintasauskaapeli. Näin estetään mahdollisista jännite-eroista ja staattisista varauksista aiheutuvien kipinöiden synnyttämät räjähdykset ja palot.

5. Mikä on pumpattavan aineen viskositeetti?

Viskositeetti kuvastaa aineen sisäistä kitkaa. Toisin sanoen se kuvastaa kuinka paksua aine on ja kuinka helposti se on kaadettavissa ulos esimerkiksi kanisterista. Mitä pienempi viskositeetti, sitä juoksevampaa aine on. Huomioi, että lämpötilalla on usein huomattava vaikutus aineen viskositeettiin. Korkeampi lämpötila saa aineen viskositeetin pienenemään. Hyvä esimerkki tästä ovat esimerkiksi erilaiset öljyt, joiden juoksevuudessa on huomattava ero esimerkiksi -20 °C tai + 20 °C lämpötiloissa.

6. Pumpattavan aineen tiheys

Aineen tiheys on aineen massa suhteessa sen tilavuuteen. Tämä suure eroaa eri aineiden välillä. Myös lämpötila vaikuttaa aineen tiheyteen. Pumpun kuljetuskapasiteetin (ts. pumppauskyvyn) on oltava riittävä suhteessa pumpattavan aineen tiheyteen.

7. Nesteen lämpötila

Kuten edellä jo todettiin, voi lämpötila vaikuttaa sekä aineen tiheyteen että viskositeettiin. Lisäksi tietyissä pumppujen materiaaleissa on rajoituksia lämpötiloille, joita ne kestävät. Suuret lämpötilan muutokset voivat haurastuttaa tai jopa tuhota tiettyjä materiaaleja, jolloin esimerkiksi pumpun tiivisteet voivat alkaa vuotamaan.

8. Pumpattavan astian koko ja tyyppi

Millaiseen astiaan pumpattava aine on pakattu? Onko se IBC, kanisteri tai 200 litran tynnyri? Sovita pumppu säiliön kokoon. Tarkista myös, tarvitaanko pumpun liittämiseen sovitinta (esim. kierreadapteria).

9. Onko pumpattavalla aineella kuivattava tai rasvaa poistava ominaisuus?

Esimerkiksi asetoni ja alkoholi saattavat kuivattaa pumpun tiivisteet ja siten heikentää niiden käyttöikää. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että pumppu sovitetaan pumpattavaa ainetta varten (ts. esimerkiksi tiivisteet soveltuvat pumpattavalle aineelle).

10. Oma pumppu jokaiselle aineelle

Muista käyttää eri pumppua eri aineiden pumppaamiseen välttääksesi aineiden saastumisen tai laadun heikkenemisen. Tämä on erityisen tärkeää etenkin elintarvikkeiden käsittelyssä.


Autamme sinua mielellämme sopivan tynnyripumpun tai IBC-kontille mitoitetun konttipumpun valinnassa.

Ota meihin yhteyttä joko puhelimitse 020 735 4960 tai sähköpostilla myynti@denios.fi.

Myös verkkosivujemme chatista saat apua oikean tuotteen valintaan.

 

Sähkö- ja paineilmatoimiset pumput

Käsitoimiset tynnyripumput

Tynnyri- ja konttisekoittimet