DENSORB imetystarvike

Vinkit DENSORB-imeytystarvikkeiden oikeaoppiseen käyttöön

Pienet vuodot ja roiskeet ovat arkipäivää työskenneltäessä kemikaalien tai öljyn kanssa. Yhtälailla arkipäivää pitäisi siis olla vuotaneiden nesteiden oikeaoppinen imeyttäminen, sillä se on suoraan yhteydessä työturvallisuuteen, työpaikan siisteyteen kuin myös ympäristönsuojeluun. Tarpeesta riippuen imeyttämiseen on olemassa myös järkevämpiä ratkaisuja kuin perinteisesti käytetyt imeytysaineet.