DENIOS valuma-altaan valmistus

Ideasta valmiiksi tuotteeksi — Näin syntyy muovinen valuma-allas

Oletko tullut koskaan miettineeksi millainen kehitys- ja valmistusprosessi, mahdollisesti myös sinun työpaikallasi käytössä olevan, muovisen valuma-altaan taustalta löytyy? Monet tuotteet, jotka ovat nykyään yleisesti käytössä teollisissa työympäristöissä, ovat saaneet alkunsa DENIOKSEN tuotekehitysyksiköstä. Nykyäänkin tuotekehityksemme punaisena lankana toimii vaarallisten aineiden varastoinnin tekeminen entistä turvallisemmaksi, toimivammaksi ja yksinkertaisemmaksi. Korkeat laatustandardit ovat keskiössä niin tuotteita kehitettäessä kuin myös niitä valmistettaessa omissa tuotantolaitoksissamme.


Innovaatio: Kehitetty asiakkaita varten

Keskustelemme asiakkaidemme kanssa aktiivisesti ja kuuntelemme tarkalla korvalla käyttäjäkunnan toiveita. Pyrimme jatkuvasti löytämään mahdollisuuksia tuotteiden edelleen optimoinnille ja tuomme kaivattuja ominaisuuksia tarjolle uusien tuotteiden mukana.

Valuma-altaiden kokoa määrittää yleisimmin käytössä olevat pakkauskoot (esim. 200 L tynnyri tai 1000 L IBC-kontti) sekä maittain vaihtelevat viranomaismääräykset ja -suositukset. Kaikki altaamme täyttävät aina lainsäädännölliset vaatimukset, mutta pyrimme lisäksi kompromissittömyyteen myös sijoitettavuuden sekä käytettävyyden osalta.

Pyrimme tekemään valuma-altaistamme mahdollisimman käyttäjäystävällisiä ja toiminnallisia työympäristössä. Esimerkkinä toiminnallisuudesta voidaan mainita vaikkapa integroidut nostokujat, jotka mahdollistavat valuma-altaiden siirtämisen trukilla tai pumppukärryllä. Myös integroidut täyttötasot sekä vuotoindikaattorit ovat ominaisuuksia, jotka mahdollistavat entistä vaivattomamman työskentelyn vaarallisia aineita varastoitaessa.

Haluamme myös varmistaa tuotteen turvallisuuden käytössä. Turvallisuuden osalta tarkastelemme esimerkiksi valuma-altaan vakautta sekä kuormakantavuutta. Arvioimme yksittäisten osien ja niistä muodostuvan kokonaisuuden kestävyyttä laskennallisesti jo suunnitteluvaiheessa, mutta aina myös prototyypillä suoritettavin käytännön rasitustestein.

DENIOS valuma-altaan kehitys

Valuma-altaat ovat yhtenä ydintuotteenamme jatkuvan tuotekehityksen kohteena. Yli 500 erilaisesta valuma-altaasta kostuuvan mallistomme ansioista kykenemme tarjoamaan Euroopan laajimman valikoiman asiakkaillemme.


Tunnetko jo uudet pro-line valuma-altaat?

Uudet polyetyleenistä (PE) valmistetut kahden tai neljän tynnyrin (à 200 L) pro-line valuma-altaat tarjoavat parhainta mahdollista turvallisuutta ja käytännöllisyyttä aggressiivisten nesteiden, kuten happojen ja emästen varastointiin. Moderni ja käytännöllisyys edellä suunniteltu rakenne::

 1. Optimoidun kiinteän tukirakenteen ansioista ritilätasolla suuri kantavuus.
 2. Saumaton ja 100% nestetiivis rakenne sekä moderni ulkonäkö.
 3. Punainen vuotoindikaattori auttaa vuodon havaitsemista hyvissä ajoin.
 4. Valuma-allas ja ritilä ovat kokonaisuudessaan erittäin kestävää DIBt-hyväksyttyä polyetyleeniä.
 5. Integroidut nostokujat, mahdollistavat helpon siirtämisen tai nostamisen esim. pumppukärryllä.
 6. Tukevan ritilän ergonomiset kahvat helpottavat ritilän poistoa esimerkiksi puhdistuksen ajaksi.

Osta nyt verkkokaupasta  


Testaus- ja hyväksyntäprosessi

Meille myönnetyt sertifioinnit takaavat, että kaikki valuma-altaamme täyttävät lainsäädännölliset vaatimukset sekä viranomaisten suositukset. Saksan rakennustekninen instituutti (DIBt) on antanut hyväksyntänsä tuotteillemme. Saatu hyväksyntä on uudistettava aina viiden vuoden välein.

Muovinen DENIOS valuma-allas kestää jopa 24 tonnin testikuorman*

Ennen varsinaista hyväksyntäprosessia, suoritetaan tuotteille käytännön rasitustestejä yhdessä riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan kanssa. Muun muassa seuraavat ominaisuudet testataan huolellisesti: 

 • Vakaus ja tiiveys (testataan hiekkasäkeillä ja vedellä)
 • Kuormitustesti (testataan tarkoitusta varten valmistetuilla teräspainoilla, muovialtaille testataan 4-kertainen kuormitus)
 • Valmistusaineiden soveltuvuus (lisäksi tarkastetaan käytettyjen raaka-aineiden laatu)
 • UV-kestävyys
 • Erillinen pitkäkestoinen vakauskoe yli 500 mm korkeille valuma-altaille

Kun tuote on läpäissyt ennakkotestit, ilmoitetaan se testavaksi virallista hyväksyntää varten. Kun varsinainen hyväksyntä tuotteelle on saatu, tarkastetaan tuote vielä kertaalleen erillisen materiaalitarkastajan toimesta, jotta kaikki tuotteelle asetetut laatustandardit täyttyvät.

* Kolmen 1000 L:n IBC:n DENIOS classic-line valuma-allas. Saadakseen Saksan rakennusteknisen instituutin (DIBt) hyväksynnän, tuli valuma-altaan kestää 4-kertaisen kuorman alla minimissään 30 minuuttia.

DIBt logo
Valuma-allas kuormitustesti

Valmistus omassa tuotannossa ja laadunvarmistus

DENIOS valuma-altaat valmistetaan omassa tuotannossa korkeiden laatustandardien mukaisesti. Osoituksena osaamisestamme meillä on Saksan vesitalouslain (WHG) mukainen erityissertifointi sekä DIN EN 1090-2 mukainen pätevyys teräsaltaiden valmistukseen.

Muoviset (PE) DENIOS valuma-altaat valmistetaan omassa tuotannossamme rotaatiovalulla. Jauhemuodossa oleva termoplastinen muovi (polyetyleeni) kuumennetaan valumuotissa sulamispisteesee asti. Rotaatioliikkeen ansiosta nestemäiseksi sulanut muovimassa kiinnittyy muotin seinämiin muodostaen halutun muotoisen valuma-altaan. Lopputuloksena syntyvä allas on täysin saumaton sekä 100 prosenttisen nestetiivis. Valmistamme myös rotaatiovalussa käytettävät muotit itse omassa tuotannossamme.

Kaikki valmistamamme muoviset ja teräksiset valuma-altaat tarkistetaan valmistuksen jälkeen oman laadunvarmistuksemme toimesta, ennalta määritellyn tarkastusprosessin mukaisesti. Jokaisen DENIOS valuma-altaan mukana toimitetaan mittaustodistus, josta ilmenee tarkastusprossissa suoritetut mittaukset (esim. seinämien paksuus). Mittaussuoritetaan erityisellä sähköisellä mittauslaitteistolla, joka tuottaa tulokset digitaalisessa muodossa ja varmistaa asetettujen raja-arvojen täyttymisen. Valuma-altaan tärkein ominaisuus eli sen nestetiiviys varmistetaan vielä erillisessä prosessissa. Lisäksi muovisten valuma-altaiden valmistukseen käytettävän muovimassan laatu tarkastetaan säännöllisesti ulkopuolisten tahojen toimesta.

DENIOS valmistaa vuosittain yli 50.000 valuma-allasta.

Vasemmalta oikealle:

Kuva 1: Muoviset DENIOS valuma-altaat valmistetaan polyetyleenistä (PE), joka on termoplastinen muovi.

Kuva 2: Jauhemuodossa oleva polyetyleeni (PE) annostellaan säiliöistä ennen rotaatiovaluprosessia.

Kuva 3: Oikea muotti asennetaan kiinni rotaatiovalulaitteeseen ja täytetään tarkasti ennalta määritellyllä määrällä PE-jauhetta.

Kuva 4: Polyeteeni kuumennetaan sulamispisteeseen asti. Rotaation ansiosta nestemäinen polyeteeni kerääntyy muotin seinämiä vasten ja saa halutun muodon.

Kuva 5: Menetelmä mahdollistaa saumattoman rakenteen ja siten valuma-altaan täydellisen nestetiiviyden.

Kuva 6: Jäähtyneen tuotteet seinämien paksuus tarkistetaan ennalta määritellyistä pisteistä sähköisillä mittalaitteilla, jotta varmistutaan tuotteen laadusta.