Uuden CLP-asetuksen taustat

Uuden CLP-asetuksen taustat

Ennen uuden CLP-asetuksen käyttöönottoa erosivat maakohtaiset lainsäädännöt sekä kemikaalien luokittelua ja merkintää koskevat ohjeistukset usein huomattavasti toisistaan. Aiemmin esimerkiksi puhdas kofeiini oli luokiteltu Japanissa myrkylliseksi, Australiassa terveydelle haitalliseksi kun taas Kiinassa luokituksena oli vaaraton.

Eroja ei ollut ainoastaan vaarallisten aineiden ja kemikaalien varastointia koskevassa lainsäädännössä vaan myös näiden aineiden kuljettamista sekä turvallista käsittelyä koskien. Kaupan kansainvälistymisen seurauksena koettiin välttämättömänä yhtenäistää eri puolilla maailmaa käytössä olevaa lainsäädäntöä.

Tämä tarve nostettiin esiin jo vuonna 1992, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) konferenssissa Rio de Janeirossa. Kuitenkin vasta vuonna 2005 oltiin pisteessä, jossa puheista siirryttiin tekoihin esittelemällä maailmanlaajuisesti käyttöönotettava GHS-asetus (Globally Harmonized System of Classification and Labelling). Euroopassa GHS-asetus sisällytettiin osaksi uutta CLP-asetusta, joka otettiin pakollisena käyttöön 01.06.2015 alkaen.