DENIOS tuotanto


Kaikki DENIOS-tuotteet täyttävät lainsäädännön vaatimat normit ja määräykset. Takaamme noudattavamme voimassa olevia EY-direktiivejä ja täyttävämme niiden vaatimukset. Tämän varmistamme sekä lukuisten sisäisten testien että ulkopuolisten tarkastusten avulla.

Meillä on kuusi tuotantolaitosta Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi meillä on edustus yhdeksässä muussa maassa tytäryhtiöiden kautta. Näin varmistamme paikallisten lakien vaatimusten hyvän tuntemuksen.

Tuotteemme läpikäyvät tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset sekä jatkuvat testaukset TÜV:in ja muiden materiaalintestauslaitosten toimesta, ennen kun niille myönnetään GS-merkintä tai rakennetyyppihyväksyntä ja sarjatuotanto voidaan aloittaa.

GS

GS gepruefte Sicherheit

GS-merkintä (Geprüfte Sicherheit; tutkittua turvallisuutta) osoittaa, että tuote vastaa Saksan laite- ja tuoteturvallisuuslain (ProdSG) vaatimuksia.

TÜV

TÜV gepruefte Sicherheit

Saksalaisen teknisen valvontaviraston, TÜV:in, tarkastusleima "TÜV-geprüft" on laatumerkintä, joka ilmoittaa tuotteen olevan tutkitusti teknisesti turvallinen.

ISO 14001

ISO 14001

Kansainvälinen ympäristöjohtamisstandardi ISO 14001 määrittää maailmanlaajuisesti hyväksytyt, ympäristöjohtamisjärjestelmään kohdistuvat vaatimukset.

ISO 9001

ISO 9001

Määrittää hyväksytyt, laadunhallintajärjestelmään kohdistuvat vaatimukset.

Luotettava verkkokauppa

EHI gepruefter Online-Shop

Luotettavan verkkokaupan merkintä. Sertifikaatti, joka myönnetään turvallisille ja käyttäjäystävällisille verkkokaupoille.

Tyyppitarkastus

Baumusterpruefung

Tyyppitarkastuksella vahvistetaan, että tuotteen turvallisuusominaisuudet ovat riittävät.

CE

CE

Tuote vastaa EU-direktiivien vähimmäisvaatimuksia turvallisuuden osalta.

DIBt-hyväksyntä

bauaufsichtliche Zulassung

Saksan rakennustekninen instituutti (DIBt) myöntää ainoana saksalaisena lupaviranomaisena yleisiä rakennusvalvontaan liittyviä hyväksyntöjä rakennustuotteille. Nämä hyväksynnät vahvistavat luotettavasti DENIOKSEN tuotteiden soveltuvuuden määräystenmukaiseen vaarallisten aineiden varastointiin. Hyväksynnän perustana on myös testattu statiikka. Kaikki nämä ovat ratkaisevia etuja asiakkalle, joka valitsee testatun, viranomaisten hyväksymän järjestelmän.

BG-Prüfzert

BG-Pruefzert

BG-PRÜFZERT -sertifikaatista tunnistaa turvalliset ja terveydelle vaarattomat tuotteet.

TRG 280

TRG 280

Painekaasusäiliöiden yleiset vaatimukset.

Yhdenmukaisuusvakuutus

Üebereinstimmungserklärung

Valmistajan yhdenmukaisuusvakuutus edeltävän, tunnustetun testauslaitoksen tekemän ensitarkastuksen jälkeen.

AEO-sertifikaatti

DENIOS on valtuutettu taloudellinen toimija, jolle on myönnetty AEO-sertifikaatti ”tullioikeudellinen yksinkertaistus/turvallisuus”.

AEO-sertifikaatti on kansainvälinen laatumerkintä. Tavoitteena on suojata globaaleja toimitusketjuja tavaran valmistajalta loppukäyttäjälle erityisesti rajoja ylittävässä tavaraliikenteessä.