DENIOS-akatemia

Seminaareissa saat tiivistettyä tietoa tärkeimmistä vaarallisten aineiden käsittelyyn liittyvistä asioista. Havainnollisilla asiantuntijaluennoilla saat käytännön tietotaitoa ja tietoa lainsäädännöstä ajankohtaisiin ympäristö- ja turvallisuusasioihin liittyen. Vakuuttavilla kokeellisilla luennoilla ja todenmukaisten palosammutusharjoitusten avulla harjoittelet DENIOKSEN kanssa vaarallisten aineiden turvallista käsittelyä sekä oikeita toimintatapoja palotilanteessa.

Ota kaikki hyöty irti vaarallisten aineiden varastoinnin asiantuntijoiden pitämistä alan koulutuksista!