Työsuojelu ja teollisuuden tarpeet

Työturvallisuus ja teollisuuden tarpeet


DENIOS on asiantuntijasi ympäristöystävällisessä vaarallisten aineiden varastoinnissa ja turvallisessa käsittelyssä.

Eikä siinä kaikki – myös ihmisten suojaus jokapäiväisessä tuotannossa on tärkeää.

Voidaksesi yhdistää turvallisuuden ja tehokkuuden saat DENIOKSELTA molemmat – turvavarusteet ja käytännölliset apuvälineet jokapäiväiseen toimintaan:

  • henkilökohtaiset suojavarusteet
  • ensiapuvälineet ja hätäsuihkut
  • biologiseen osien puhdistukseen tarkoitetut järjestelmät
  • kippiastiat ja pinottavat astiat
  • hyötyjätteen ja jätteen keräys
Puhdistus ja hävittäminen

Puhdistus ja hävittäminen


Biologiseen osien puhdistukseen tarkoitetut tuotteet kuuluvat nekin DENIOKSEN tuotevalikoimaan, aivan kuten astiajärjestelmät, joiden avulla käytät puhdistusnesteitä säästeliäästi ja joilla keräät jäämät ja jätteet turvallisesti. lisää

Varusteet tuotantoon ja toimintaan

Varusteet tuotantoon ja toimintaan


Kippiastiat ja pinottavat astiat, kuljetus- ja nostolaitteet sekä turvallisuusmerkinnät ja törmäyssuojajärjestelmät – DENIOKSELTA saat nämä kaikki yrityksesi turvallisuuden parantamiseksi ja työtehon nostamiseksi jatkossakin. lisää

Työturvallisuus/henkilönsuojaimet

Työturvallisuus / henkilökohtaiset suojavarusteet


Ihmisten turvaksi on annettu määräyksiä tuotannon ja toiminnan turvallisesta varustelusta. DENIOS toimittaa sinulle laadukkaat henkilönsuojaimet, hätä- ja silmäsuihkut sekä ensiaputarvikkeet. lisää